Płyn Hamulcowy

Płyn Hamulcowy

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Formula XT Płyn Hamulcowy

Płyn hamulcowy to jeden z najważniejszych płynów w samochodzie. Bez niego bezpieczna jazda byłaby niemożliwa, ponieważ nie działałyby hamulce. Płyn hamulcowy przenosi na hamulec koła siłę wytworzoną przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca. Aby czynność ta była zawsze optymalnie wykonana, płyn hamulcowy należy regularnie wymieniać podczas przeglądu lub konserwacji.

Płyn hamulcowy jest higroskopijny. To znaczy, że pobiera wilgoć z otoczenia. Jeżeli w płynie hamulcowym nagromadzona jest zbyt duża ilość wody, znacznie spada temperatura wrzenia mokrego i tym samym wzrasta ryzyko awarii całego układu hamulcowego przy bardzo dużych obciążeniach.

Przykład jazdy z góry na dół: jeśli stopa stale wciska pedał hamulca, temperatura płynu hamulcowego rośnie. Po osiągnięciu temperatury wrzenia znajdująca się w płynie woda zaczyna się gotować i w układzie hamulcowym tworzą się pęcherzyki pary wodnej.

Skutek: wytworzenie ciśnienia w układzie hamulcowym jest niemożliwe = całkowita awaria hamulca!

Dot robi różnicę

Odpowiedni płyn hamulcowy Textar do każdego zapotrzebowania

Płyn hamulcowy należy wymienić co dwa lata. Przy wymianie należy przestrzegać wytycznych producenta, ponieważ występują różnice klas:

  • DOT 3, 4, 5 i 5.1 różnią się przede wszystkim temperaturą wrzenia i lepkością w stanie zimnym.
  • DOT 3, 4 i 5.1 produkowane są na bazie glikolu,
  • DOT 5 na bazie silikonu.

Im wyższa klasa DOT, tym większa temperatura wrzenia suchego i temperatura wrzenia mokrego. Wyższe klasy DOT pozwalają na stosowanie dłuższych okresów międzyprzeglądowych. Normy DOT bazują na amerykańskiej normie FMVSS-116 Departamentu Transportu (Department of Transportation – DOT).

Zalecenia producenta w skrócie

Każdy producent samochodów określa stosowany w pojeździe płyn hamulcowy według własnego klucza. W poniższej tabeli znajdują się informacje na temat różnych kluczy producentów, jak również odpowiedniki firmy Textar.

W szybki i prosty sposób można określić odpowiedni dla danego pojazdu płyn hamulcowy firmy Textar.

Objaśnienie zwrotów technicznych w skrócie:

Temperatura wrzenia suchego: opisuje cechę oryginalnie zamkniętego, nowego płynu hamulcowego. W tym stanie płyn hamulcowy niemal nie zawiera wody. Temperatura wrzenia suchego wynosi z reguły między 240 a 280°C.

Temperatura wrzenia mokrego: określa właściwość płynu hamulcowego pod koniec cyklu życia. Jest ona określana przy zawartości wody wynoszącej 3,5%. Nie można zejść poniżej tej określonej temperatury wrzenia mokrego.

Lepkość: opisuje prędkość przepływu płynu hamulcowego. Im niższa wartość lepkości, tym szybszy przepływ płynu hamulcowego przez układ hamulcowy i szybsze przenoszenie sygnałów hamowania.

TX_BrakeFluidTester_Image

„TEX1000BFT” firmy Textar określa dokładną temperaturę wrzenia płynów hamulcowych.

Ważne informacje dotyczące obchodzenia się z płynem hamulcowym!

  • Płyn hamulcowy jest trujący i należy go utylizować w odpadach specjalnych.
  • Ostrożnie przy wymianie. Może uszkodzić lakier i tworzywa sztuczne.
  • Unikać kontaktu z oczami i skórą. Rozlany płyn zawsze zmywać wodą.
  • Nie wylewać płynu hamulcowego do źródeł wody pitnej ani nie mieszać ze zużytym olejem.
  • Kolor płynu hamulcowego nie ma wpływu na jego jakość.
  • Płyn hamulcowy należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.