Kočiona tekućina

Kočiona tekućina

SIGURNIJI U PROMETU

Formula XT kočiona tekućina

Kočiona tekućina je jedna od najvažnijih tekućina u automobilu. Bez nje ne bi bila moguća sigurna vožnja jer kočnice ne bi radile. Kočiona tekućina prenosi silu kojom vozač preko pedale kočnice djeluje na kočnicu kotača. Kako bi to uvijek ispravno funkcioniralo, kočionu tekućinu treba redovito mijenjati prilikom servisa ili održavanja vozila.

Kočiona tekućina je higroskopna. To znači da upija vlagu iz okoline. Ako kočiona tekućina upije previše vlage, mokro vrelište se znatno smanjuje, što znatno povećava opasnost od potpunog ispada kočnog sustava pri velikom opterećenju.

Primjer vožnje na nizbrdici: ako je noga stalno na kočnici, temperatura kočione tekućine raste. Kad se dostigne vrelište, vezana voda počinje ključati i u kočnom sustavu se stvaraju mjehurići pare.

Rezultat: u kočnom sustavu ne može nastati tlak = potpuni ispad kočnica!

DOT ČINI RAZLIKU

Ogovarajuća Textar kočiona tekućina za svaku potrebu

Kočionu tekućinu treba mijenjati svake dvije godine. Pri odabiru tekućine morate poštivati specifikacije proizvođača jer postoji nekoliko vrsta tekućina:

  • DOT 3, 4, 5 i 5.1 razlikuju se prvenstveno po temperaturi vrelišta i viskoznosti u hladnom stanju.
  • DOT 3, 4 i 5.1 su na bazi glikola, a
  • DOT 5 na bazi silikona.

Što je viši DOT razred, viša je i temperatura vrelišta i mokro vrelište. Tekućine viših DOT razreda mogu se mijenjati u duljim intervalima. DOT standardi temelje se na FMVSS-116 standardu američkog ministarstva prometa (Department of Transportation – DOT).

PREGLED SAVJETA POIZVOĐAČA

Svaki proizvođač automobila kočione tekućine koje koristi u svojim vozilima označava posebnim šiframa. U ovoj tablici naveden je pregled šifri pojedinih proizvođača te naputak na odgovarajuću Textar kočionu tekućinu.

Pomoću nje možete lako odrediti koja je Textar kočiona tekućina prikladna za vaše vozilo.

KRATKO OBJAŠNJENJE TEHNIČKIH POJMOVA:

Suho vrelište: svojstvo nove, nekorištene kočione tekućine. U ovom stanju kočiona tekućina je gotovo anhidridna (bezvodna). Suho vrelište obično iznosi od 240 do 280°C.

Mokro vrelište: svojstvo kočione tekućine pri kraju trajanja. Pri udjelu vode o 3,5% tekućinu treba zamijeniti. Ovo definirano mokro vrelište ne smije se snižavati.

Viskoznost: opisuje protok kočione tekućine. Što je viskoznost niža, to je brži protok kočione tekućine kroz kočni sustav i brže se prenose signali za kočenje.

TX_BrakeFluidTester_Image

Textarov uređaj za ispitivanje TEX1000BFT određuje točno vrelište kočione tekućine.

VAŽNE NAPOMENE ZA RUKOVANJE KOČIONOM TEKUĆINOM!

  • Kočiona tekućina je otrovna i treba je zbrinuti kao opasan otrov.
  • Budite oprezni prilikom mijenjanja tekućine. Nagriza boju i plastiku.
  • Ne smije doći u kontakt s očima ili kožom. Prolivenu tekućinu uvijek isperite vodom.
  • Tekućinu nemojte ulijevati u vodu za piće ili je miješati s rabljenim uljem.
  • Boja tekućine ne odaje njezinu kvalitetu.
  • Kočionu tekućinu treba čuvati u originalnom pakiranju, na suhom, hladom i dobro prozračenom mjestu.