Kočiona Tečnost

Kočiona Tečnost

Veća bezbednost u drumskom saobraćaju

Formula XT Kočiona Tečnost

Kočiona tečnost je jedna od najvažnijih tečnosti u automobilu. Bez nje bi bezbedna vožnja bila nemoguća, jer kočnice ne bi funkcionisale. Kočiona tečnost silu, kojom vozač pritiska pedalu kočnice, prenosi na kočnicu točka. Da bi mogla u svakom trenutku optimalno ispuniti svoj zadatak, kočiona tečnost mora da se redovno zamenjuje prilikom pregleda ili održavanja.

Kočiona tečnost ima higroskopska svojstva. To znači da ona upija vlagu iz svog okruženja. Ako je kočiona tečnost zasićena sa previše vode, značajno se snižava vlažna tačka ključanja i samim tim raste rizik od potpunog otkazivanja kočionog sistema pri ekstremnim opterećenjima.

Primer vožnje nizbrdo: Ako se stopalo uvek nalazi na kočnici, temperatura kočione tečnosti raste. Kada se dostigne tačka ključanja, vezana voda počinje da vri i u kočionom sistemu se stvaraju mehurići.

Posledica: Moguće je da se u kočionom sistemu ne stvara pritisak = potpuno otkazivanje kočnice!

DOT čini razliku

Za svaku potrebu – prava kočiona tečnost Textar

Kočiona tečnost bi trebalo da se zameni svake dve godine. Pri njenom izboru obratite pažnju na informacije proizvođača, jer postoje različite klase:

 • DOT 3, 4, 5 i 5.1 se razlikuju pre svega po tački ključanja i po viskozitetu na hladnoći.
 • DOT 3, 4 i 5.1 su proizvedeni na bazi glikola,
 • dok je DOT 5 proizveden na bazi silikona.

Što je viša DOT klasa, to je viša i temperatura ključanja i vlažna tačka ključanja. Više DOT klase omogućavaju duže intervale održavanja. DOT standardi se zasnivaju na američkom standardu FMVSS-116 koju je usvojilo Ministarstvo saobraćaja (Department of Transportation (DOT)).

Kratak pregled preporuka proizvođača

Svaki proizvođač vozila definiše kočione tečnosti koje treba da se koriste u vozilu, koristeći sopstvene šifre. U datoj tabeli se nalazi pregled šifri različitih proizvođača, kao i pregled objašnjenja za odgovarajuće proizvode Textar na bazi kočionih tečnosti.

Samo jednim pogledom možete jednostavno i brzo da odredite odgovarajuću kočionu tečnost Textar za vozilo.

Kratko objašnjenje tehničkih pojmova:

Suva tačka ključanja: Opisuje osobinu zapečaćene, nove kočione tečnosti. U tom stanju kočiona tečnost je gotovo bez vode. Suva tačka ključanja iznosi, po pravilu, između 240 i 280° C.

Vlažna tačka ključanja: Definiše osobinu kočione tečnosti na kraju životnog ciklusa. Ona se određuje pri udelu vode od 3,5%. Tako je određena vlažna tačka ključanja najmanja dozvoljena vrednost.

Viskozitet: Opisuje brzinu protoka kočione tečnosti. Što je niži viskozitet, utoliko brže kočiona tečnost protiče kroz kočioni sistem i signali kočenja se brže prenose.

TX_BrakeFluidTester_Image

Jedinica za testiranje „TEX1000BFT“ firme Textar određuje tačnu tačku ključanja kočionih tečnosti.

Važne napomene za rukovanje kočionom tečnošću!

 • Kočiona tečnost je otrovna i spada u poseban otpad.
 • Pažnja prilikom zamene. Oštećuje lakove i plastiku.
 • Oči i koža ne smeju da dođu u kontakt sa njom.
  Isperite izlivenu tečnost uvek vodom.
 • Tečnost ne sme da se sipa u vodu za piće niti da se meša sa starim uljem.
 • Boja kočione tečnosti ne govori ništa o njenom kvalitetu.
 • Kočiona tečnost treba da se čuva na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu.