Brzdová kapalina

Brzdová kapalina

BEZPEČNĚJI V SILNIČNÍM PROVOZU

Brzdová kapalina Formula XT

Brzdová kapalina je jednou z nejdůležitějších kapalin v automobilu. Bez ní by nebylo možné vůz bezpečně řídit, jelikož by nefungovaly brzdy. Brzdová kapalina přenáší sílu, kterou působí řidič na brzdový pedál, na brzdový buben. Aby bylo zajištěno, že bude tento mechanismus vždy fungovat, brzdová kapalina se musí pravidelně při prohlídkách nebo provádění údržby měnit.

Brzdová kapalina je hygroskopická. To znamená, že absorbuje vlhkost ze svého okolí. Pokud brzdová kapalina absorbuje příliš mnoho vlhkosti, výrazně se tak sníží její mokrý bod varu, což zvyšuje riziko celkového selhání brzdového systému při extrémním zatížení.

Například při jízdě z kopce: Jestliže je noha nepřetržitě položená na brzdovém pedálu, teplota brzdové kapaliny se zvyšuje. Jakmile je dosaženo bodu varu, navázaná voda začíná vřít a v brzdovém systému se tvoří bublinky páry.

Výsledek: V brzdovém systému nemůže vznikat tlak = totální selhání brzd!

ROZDÍL JE VE TŘÍDĚ DOT

Ta správná brzdová kapalina Textar pro každou potřebu

Brzdová kapalina by se měla vyměnit každé dva roky. Při jejím výběru je potřeba se dívat na specifikace výrobce, protože existují různé třídy:

  • Třídy DOT 3, 4, 5 a 5.1 se liší zejména ve varném bodu a viskozitě v chladu.
  • Třídy DOT 3, 4 a 5.1 jsou na bázi glykolů,
  • DOT 5 na silikonové bázi.

Čím vyšší třída DOT, tím vyšší teplota varu a mokrý bodu varu. U brzdových kapalin s vyšší třídou DOT je možná výměna v delších intervalech. Normy DOT jsou založené na americké normě FMVSS-116 Ministerstva dopravy USA (DOT).

DOPORUČENÍ VÝROBCE VE STRUČNOSTI

Každý výrobce automobilů označuje brzdové kapaliny pro svá vozidla zvláštním klíčem. Tato tabulka uvádí přehled různých kódů výrobců a také převod na příslušné brzdové kapaliny Textar.

Podle ní můžete snadno a rychle vybrat vhodnou brzdovou kapalinu Textar pro vozidlo.

STRUČNÉ VYSVĚTLENÍ TECHNICKÝCH POJMŮ:

Suchý bod varu: popisuje vlastnosti nové brzdové kapaliny v zapečetěném obalu. V tomto stavu je brzdová kapalina téměř bezvodá (látka, která neobsahuje žádnou vodu). Suchý bod varu je běžně mezi 240 a 280 °C.

Mokrý bod varu: vyjadřuje vlastnosti brzdové kapaliny na konci její doby životnosti, při obsahu vody 3,5% je potřeba kapalinu vyměnit. Tento stanovený mokrý bod varu se nesmí překročit.

Viskozita: popisuje průtokovou rychlost brzdové kapaliny. Čím nižší viskozita, tím rychleji brzdová kapaliny protéká brzdovým systémem a tím rychleji se přenášejí signály brzdného tlaku.

TX_BrakeFluidTester_Image

TEX1000BFT společnosti Textar určuje přesný bod varu brzdové kapaliny.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY K MANIPULACI S BRZDOVOU KAPALINOU!

  • Brzdová kapalina je jedovatá látka a nebezpečný odpad.
  • Při její výměně buďte opatrní. Kapalina oslabuje nátěry a plasty.
  • Nesmí se dostat do kontaktu s očima nebo kůží. Vylitou kapalinu vždy spláchněte vodou.
  • Kapalinu nelijte do pitné vody, ani ji nemíchejte s použitým olejem.
  • Barva brzdové kapaliny nijak nevypovídá o její kvalitě.
  • Brzdovou kapalinu skladujte v původním obalu a uchovávejte na suchém, chladném a dobře odvětrávaném místě.