Zavorna tekočina

Zavorna tekočina

VARNEJŠI V PROMETU

Zavorna tekočina Formula XT

Zavorna tekočina je ena najpomembnejših tekočin v vozilu. Brez nje bi bila varna vožnja nemogoča, saj zavore ne bi delovale. Zavorna tekočina prenaša silo, ki jo voznik izvaja na zavorni pedal na kolesno zavoro. Da je to vedno mogoče, je treba med pregledom ali vzdrževanjem redno menjavati zavorno tekočino.

Zavorna tekočina je higroskopna. To pomeni, da absorbira vlago iz svojega okolja. Če zavorna tekočina absorbira preveč vlage, se mokro vrelišče znatno zniža, kar povečuje tveganje popolne odpovedi zavornega sistema pri ekstremnih obremenitvah.

Primer vožnja po hribu navzdol: če je stopalo nenehno na zavori, se temperatura zavorne tekočine poviša. Ko je doseženo vrelišče, začne vezana voda vreti in v zavornem sistemu nastajajo mehurčki.

Rezultat: v zavornem sistemu se ne more vzpostaviti tlak = popoln izpad zavor!

DOT DELA RAZLIKO

Prava zavorna tekočina Textar za vsako potrebo

Zavorno tekočino je treba zamenjati vsaki dve leti. Pri izbiri je treba upoštevati specifikacije proizvajalca, ker obstajajo različni razredi:

  • DOT 3, 4, 5 in 5.1 se razlikujejo predvsem po vrelišču in hladni viskoznosti.
  • DOT 3, 4 in 5.1 so na osnovi glikola,
  • DOT 5 je na osnovi silikona.

Višji kot je razred DOT, tem višja sta temperatura vrelišča in mokro vrelišče. Višji razredi DOT omogočajo daljše vzdrževalne intervale. DOT standardi temeljijo na ameriškem standardu FMVSS-116 Ministrstva za promet (DOT).

PREGLED PRIPOROČIL PROIZVAJALCA

Vsak proizvajalec vozila določi zavorne tekočine, ki se uporabljajo v vozilih z ločenim ključem. V tej tabeli je pregled različnih kod proizvajalca in predelava v ustrezen izdelek zavorne tekočine Textar.

Z njeno uporabo lahko preprosto in hitro ugotovite primerno zavorno tekočino za vozilo.

KRATEK OPIS TEHNIČNIH POGOJEV:

Suho vrelišče: opisuje lastnost zapečatene nove zavorne tekočine. V tem stanju je zavorna tekočina skoraj brezvodna (snov, ki ne vsebuje vode). Suho vrelišče je običajno med 240 in 280 °C.

Mokro vrelišče: določi lastnost zavorne tekočine na koncu življenjskega cikla, pri vsebnosti vode 3,5 %, je treba tekočino zamenjati. To določeno mokro vrelišče mora biti doseženo.

Viskoznost: opisuje hitrost toka zavorne tekočine. Manjša kot je viskoznost, hitreje zavorna tekočina teče skozi zavorni sistem in hitreje se prenašajo zavorni signali.

TX_BrakeFluidTester_Image

TEX1000BFT Textar določa natančno vrelišče zavorne tekočine.

POMEMBNI NAPOTKI ZA UPORABO ZAVORNE TEKOČINE!

  • Zavorna tekočina je strupena in nevaren odpadek.
  • Bodite previdni pri menjavi. Tekočina poškoduje barve in plastiko.
  • Ne sme priti v stik z očmi ali kožo. Vedno sperite razlito tekočino z vodo.
  • Ne zlivajte tekočine v pitno vodo ali mešajte z uporabljenim oljem.
  • Barva zavorne tekočine ne razkriva ničesar o njegovi kakovosti.
  • Zavorno tekočino je treba hraniti v originalni embalaži in na suhem, hladnem in dobro zračnem mestu.