Eğitim ve meslek geliştirme sayesinde daha fazla bilgi

Eğitim ve meslek geliştirme sayesinde daha fazla bilgi

Eğitim ve meslek geliştirme

Hızlı teknolojik gelişimler otomobil endüstrisini şekillendiriyor. Ayrıca fren alanında daha kompleks sistemler ve artırılmış güvenlik faktörleri teknisyenlerden daima daha fazla talep içerisinde olunmasını sağlıyor. Bu nedenle becerileri ve mesleki eğitim doğrultusunda bilgi düzenli aralıklarla yenilenmelidir. TMD Friction fren ve emniyet konularına yönelik ayrıntılı teknik danışmanlık ve eğitim programları sunuyor. Bu durum sizi, müşterileriniz açısından daha bilgili ve daha başarılı bir konuma getirir. TMD Friction kişiye özgü şekilde bir araya getirilebilen ve kombine edilebilen çeşitli eğitim modülleri sunuyor.

Eğitim modülleri

Pratik

Teorik bilginin öğretildiği M1-M6 modüllerinin yanı sıra, pratiğe yönelik eğitimler de sunmaktayız.
Burada öğrenilen bilgiler uygulamalı alıştırmalarla pekiştirilir.