Textar obuka

Više znanja kroz obuku

Textar obuka

Automobilska industrija se odlikuje brzim tehnološkim razvojem. To se odnosi i na kočnice koje imaju sve složenije sisteme i povećane zahteve u oblasti bezbednosti pa samim tim zahtevaju i veći i stručniji angažman tehničara. Iz tog razloga se nakon prođene početne obuke veštine i znanje treba stalno da obnavljaju. Firma TMD Friction nudi opširne tehničke savete i programe obuke u vezi kočnica i bezbednosti. To će vas učiniti još kompetentnijim i uspešnijim u očima vaših klijenata. Firma TMD Friction nudi razne module obuke koje je moguće individualno oblikovati i kombinovati.

Moduli obuke

Praktična obuka

Pored modula M1-M6 za koje se nudi teoretsko znanje takođe nudimo obuku orijentisanu na usvajanje praktičnih znanja.
Ovde se kroz praktične veže produbljuje usvojeno znanje.