Dva dela. Jedan cilj.

Visok učinak.

Dva dela. Jedan cilj.

Visok učinak.

Dva dela. Jedan cilj.

Visok učinak.

Dvodelni spojeni kočioni diskovi za kočione sisteme putničkih motornih vozila izloženim velikim naporima.

Dvodelni kočioni diskovi firme Textar se sastoje od po jednog poklopca kočionog diska i frikcionog prstena od visokougljeničnog livenog gvožđa koji su međusobno povezani nitnama. Kod glave kočionog diska može se korištenjem aluminijuma uštedeti 15-20 procenata udela težine, čime se redukuje takozvana neogibnjena masa kočionog sistema. Spojeni kočioni disk umanjene težine time daje doprinos ne samo poboljšanju voznih karakteristika nego doprinosi i redukovanju izduvnih gasova.

Novi spojeni kočioni diskovi firme Textar su dostupni za puno BMW modela i isporučuju se s potrebnim priborom (zavrtnji za fiksiranje).

Program kočionih diskova firme Textar se izrađuje prema strogim tolerancijama originalne opreme. Zato su i novi spojeni kočioni diskovi idealni frikcioni partneri za naše Textar kočione obloge kada se radi o sigurnosti, udobnosti i životnom veku.

Dvodelni spojeni kočioni diskovi firme Textar su još jedan inovativni proizvod u okviru programa Light Technology Program firme TMD Friction.

Inovacije kroz laganu gradnju

Liveno gvožđe se sastaje s aluminijumom

S novim spojenim kočionim diskovima firma Textar nudi tržištu rezervnih delova inovativne prednosti dvodelnih kočionih diskova koji se i kod originalne opreme koriste za:

  • optimiranja voznih karakteristika smanjenjem neogibnjene mase
  • smanjenje potrošnje goriva, te s time povezane primetne uštede Co2
  • poboljšan kvalitet toplotne provodljivosti dovodi do redukovanog termičkog kašnjenja, te time i do smanjenog osciliranja kočnica
  • veća spobosnost izlaganju naporima zahvaljujući optimiranju dinamike kočenja

„Poslednjih godina smo naše kočione diskove konstantno optimirali korišćenjem poboljšanih vrsta za ventilaciju i materijala. Spoj dvaju materijala u konstrukciji našeg novog spojenog diska je zato konsekventan korak u izgradnji našeg kompletnog asortimana kočionih diskova“, objašnjava koncept spojenog diska firma Textar, Patrick Bassiere, Product Category Manager u firmi TMD Friction.

PROIZVODNI PROGRAM.