RASTEZAČ KOČIONIH OBLOGA

RASTEZAČ KOČIONIH OBLOGA

RASTEZAČ KOČIONIH OBLOGA

KOMPLET OPREME ZA PAPUČE RUČNE KOČNICE

16 vrsti; pokriveno 40 različitih papuča ručne kočnice (BMW, Mercedes-Benz …)

Funkcije:
  • Prilagođava se habanju papuča i obezbeđuje odgovarajuće trenje i zaustavnu silu.
  • Blokira papuče u „zaustavnom“ položaju i tako sprečava slučajno otkotrljavanje vozila.
Zašto zamena a ne čišćenje?
  • Trošenje materijala rastezača može dovesti do smanjenja funkcionalnosti i do otkotrljavanja vozila.
  • Usled habanja dela, navrtka za podešavanje se možda neće pravilno prilagoditi.
  • Čišćenje delova radi ponovne upotrebe može dovesti do korozije i do blokiranja ručne kočnice.

Proizvođači vozila kao što je BMW preporučuju zamenu rastezača kočionih obloga svakih 48 meseci (ako nisu pohabani ranije) i pri svakoj zameni papuča ručne kočnice.

TEXTAR BR. ART.POGODNO ZA PAPUČE KOČNICE POD BROJEM ARTIKLA:
9704380091057100910328009104450091054600910572009105880091058900910619009106690091069100
9704390091057900910551009106680091067000
970440009103340091060800910635009107010091084000
97044100910259009107470091076700
970442009106240091049300910547009105480091058700
970443009106700091058800
970444009102020091045500
970445009106210091064800
9704460091046000
970447009105330091060300
9704480091066700
9704490091018400
97045000910623009104600091081300
97045100910623009104600091081300
9704520091077300
9704530091070900

Za papuče označene crvenom bojom nema poklapanja 1:1. Uporedite sliku u katalogu „Brakebook“ sa originalnim delom na vozilu!

U katalogu „Brakebook“ možete pronaći odgovarajući rastezač kočionih obloga sa priborom za svaku papuču kočnice.

Pregled odgovarajućih rastezača kočionih obloga biće dodat u svakom pakovanju pribora za papuču kočnice.