RASTEZAČ KOČIONIH OBLOGA

RASTEZAČ KOČIONIH OBLOGA

RASTEZAČ KOČIONIH OBLOGA

KOMPLET OPREME ZA PAPUČE RUČNE KOČNICE

16 vrsti; pokriveno 40 različitih papuča ručne kočnice (BMW, Mercedes-Benz …)

Funkcije:
  • Prilagođava se habanju papuča i obezbeđuje odgovarajuće trenje i zaustavnu silu.
  • Blokira papuče u „zaustavnom“ položaju i tako sprečava slučajno otkotrljavanje vozila.
Zašto zamena a ne čišćenje?
  • Trošenje materijala rastezača može dovesti do smanjenja funkcionalnosti i do otkotrljavanja vozila.
  • Usled habanja dela, navrtka za podešavanje se možda neće pravilno prilagoditi.
  • Čišćenje delova radi ponovne upotrebe može dovesti do korozije i do blokiranja ručne kočnice.

Proizvođači vozila kao što je BMW preporučuju zamenu rastezača kočionih obloga svakih 48 meseci (ako nisu pohabani ranije) i pri svakoj zameni papuča ručne kočnice.

TEXTAR BR. ART. POGODNO ZA PAPUČE KOČNICE POD BROJEM ARTIKLA:
97043800 91057100 91032800 91044500 91054600 91057200 91058800 91058900 91061900 91066900 91069100
97043900 91057900 91055100 91066800 91067000
97044000 91033400 91060800 91063500 91070100 91084000
97044100 91025900 91074700 91076700
97044200 91062400 91049300 91054700 91054800 91058700
97044300 91067000 91058800
97044400 91020200 91045500
97044500 91062100 91064800
97044600 91046000
97044700 91053300 91060300
97044800 91066700
97044900 91018400
97045000 91062300 91046000 91081300
97045100 91062300 91046000 91081300
97045200 91077300
97045300 91070900

Za papuče označene crvenom bojom nema poklapanja 1:1. Uporedite sliku u katalogu „Brakebook“ sa originalnim delom na vozilu!

U katalogu „Brakebook“ možete pronaći odgovarajući rastezač kočionih obloga sa priborom za svaku papuču kočnice.

Pregled odgovarajućih rastezača kočionih obloga biće dodat u svakom pakovanju pribora za papuču kočnice.