Sastavljanje papuče Porsche 911, proizvodi 20953, 21402 & 20877

Kada zamenjujte papuče disk kočnice Porsche 911 (tip 964, 933 i 996) nove papuče se često teško montiraju na prednji deo i zadnju osovinu.