Better Brake Rules

Savezne države Kalifornija i Vašington su usvojile novi zakon za ekološku održivost kočionih obloga na disk-kočnicama, za bubnjaste kočnice i kočione papuče. Ovaj zakon, poznat pod imenom “Better Brake Rules” (Pravila za poboljšanje kočnica”), zahteva od proizvođača frikcionih materijala da registruju svoje proizvode…