Kočione obloge diska za putničke automobile: 2396001 / 2396081

Promenićemo specifikaciju delova 2396001 i 2396081. Uslediće promene prigušnog lima na verzjiu lima s otvorima (vidi slike). Za nove limove je obavezno neophodno da se obrati pažnja na ispravnu stranu montiranja. Strane montiranja su označene malim strelicama na limu.