Izjava o zaštiti podataka

§ 1 Informacija o prikupljanju ličnih podataka

(1) U nastavku ćemo vam pružiti informacije o prikupljanju ličnih podataka prilikom korišćenja naše veb-stranice. Lični podaci su svi podaci, koji se odnose na vas lično, npr. ime, adresa, adrese e-pošte, korisničko ponašanje.

(2) Prema čl. 4 st. 7 Opšte uredbe o zaštiti podataka EU, odgovorno lice je TMD Friction Services GmbH, Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen, info@tmdfriction.com (vidi dole naš Impresum). Sa našim poverenikom za zaštitu podataka možete da stupite u kontakt preko adrese e-pošte Datenschutz@tmdfriction.com ili naše poštanske adrese, uz navođenje „der Datenschutzbeauftragte“ (u prevodu: poverenik za zaštitu podataka).

(3) Ako stupite u kontakt sa nama putem e-pošte ili preko formulara za kontakt, sačuvaćemo podatke koje nam saopštite (vašu adresu e-pošte i eventualno i vaše ime) da bismo odgovorili na vaša pitanja. Podatke, koji se pojavljuju u tom kontekstu, izbrisaćemo nakon što više ne bude potrebno njihovo čuvanje ili ćemo ograničiti njihovu obradu ako postoje zakonske obaveze njihovog čuvanja.

(4) Ako za pojedine funkcije iz naše ponude angažujemo vršioce usluga po ugovoru ili želimo da vaše podatke koristimo u komercijalne svrhe, u nastavku ćemo vas detaljno informisati o odgovarajućim postupcima. Pri tom navodimo i definisane kriterijume za trajanje čuvanja.

§ 2 Vaša prava

(1) U odnosu na nas, imate sledeća prava u vezi sa ličnim podacima:

 • pravo na informisanje,
 • pravo na ispravljanje ili brisanje podataka,
 • pravo na ograničavanje obrade,
 • pravo na prigovor u vezi sa obradom podataka,
 • pravo na prenos podataka.

(2) Pored toga, imate pravo da se žalite instituciji koja vrši nadzor zaštite podataka u vezi sa našom obradom vaših ličnih podataka.

§ 3 Prikupljanje ličnih podataka prilikom posećivanja naše veb-stranice

(1) U slučaju kada koristite veb-stranicu samo iz informativnih razloga, dakle, ako se niste registrovali niti ste nam na drugi način prosledili informacije, prikupljamo samo lične podatke, koje vaš pregledač prosleđuje našem serveru. Ako želite da pregledate našu veb-stranicu, prikupljamo sledeće podatke koji su nam iz tehničkih razloga potrebni da bismo vam prikazali našu veb-stranicu i garantovali stabilnosti i bezbednosti (pravnu osnovu za to predstavlja čl. 6 st. 1 rečenica 1 pod f Opšte uredbe o zaštiti podataka):

 • IP adresa
 • datum i vreme upita
 • vremenska razlika u odnosu na Griničko srednje vreme (GMT)
 • sadržaj zahteva (konkretna stranica)
 • status pristupa/HTTP kôd statusa
 • prenesena količina podataka
 • veb-stranica, sa koje dolazi zahtev
 • pregledač
 • operativni sistem i njegov interfejs
 • jezik i verzija softvera pregledača.

(2) Pored gorenavedenih podataka, prilikom korišćenja naše veb-stranice na vašem računaru se memorišu kolačići (cookies). Kolačići su male tekstualne datoteke, koje se preko pregledača koji koristite memorišu na vašem hard disku i preko kojih se određene informacije šalju veb-lokaciji, koja je postavila kolačić (u ovom slučaju, to smo mi). Kolačići ne mogu da izvršavaju programe niti da prenose viruse na vaš računar. Oni služe tome da se internet ponuda u celini učini prilagođenijom korisniku i efikasnijom.

(3) Primena kolačića:

a) Ova veb-stranica koristi sledeće vrste kolačića, čiji su obim i način funkcionisanja objašnjeni u nastavku:

 • privremeni kolačići (pod b)
 • trajni kolačići (pod c).

b) Privremeni kolačići se automatski brišu kada zatvorite pregledač. U njih se posebno ubrajaju sesijski kolačići. Oni memorišu tzv. ID sesije, pomoću kojeg različiti upiti vašeg pregledača mogu da se svrstaju u zajedničku sesiju. Na taj način vaš računar može da bude prepoznat kada se vratite na našu veb-stranicu. Sesijski kolačići se brišu kada se odjavite ili zatvorite pregledač.

c) Trajni kolačići se automatski brišu nakon isteka prethodno određenog vremena, koje može da se razlikuje u zavisnosti od kolačića. Kolačiće možete da izbrišete bilo kada u sigurnosnim podešavanjima vašeg pregledača.

d) Podešavanja vašeg pregledača možete da konfigurišete prema svojim željama i npr. da odbijete prihvatanje kolačića treće strane ili svih kolačića. Skrećemo vam pažnju na to da možda nećete moći da koristite sve funkcije ove veb-stranice.

Kolačići

Complianz

We use Complianz for cookie consent management.

NameRetentionFunction
Functional  
cmplz_choice365 daysStore if a message has been dismissed
cmplz_id365 daysStore anonymized statistics
cmplz_all365 daysStore cookie consent preferences
complianz_consent_status365 daysStore cookie consent preferences
complianz_policy_id365 daysStore accepted cookie policy ID
cmplz_user_data365 daysDetermines which cookie banner to show
cmplz_marketing365 daysStore cookie consent preferences
Sharing

For more information, please read the Complianz Privacy Policy.

Visual Composer

We use Visual Composer for website design.

NameRetentionFunction
Purpose pending investigation  
vcc_cb_count
Sharing

This data is not shared with third parties.

Vimeo

We use Vimeo for video display.

NameRetentionFunction
Statistics  
__utmt_player10 minutesStore and track audience reach
vuid2 yearsStore the user's usage history
Sharing

For more information, please read the Vimeo Privacy Policy.

WooCommerce

We use WooCommerce for webshop management.

NameRetentionFunction
Statistics  
History.storeStore last visit
Sharing

This data is not shared with third parties.

Matomo

We use Matomo for website statistics.

NameRetentionFunction
Functional  
MATOMO_SESSIDsessionProvide fraud prevention
Statistics (anonymous)  
_pk_testcookie*sessionCount and track pageviews
_pk_testcookie*sessionCount and track pageviews
_pk_testcookie*sessionCount and track pageviews
_pk_testcookie*sessionCount and track pageviews
Sharing

This data is not shared with third parties.

Slider Revolution

We use Slider Revolution for website design.

NameRetentionFunction
Purpose pending investigation  
rs6_overview_pagination
Sharing

This data is not shared with third parties.

WPML

We use WPML for locale management.

NameRetentionFunction
Functional  
wp-wpml_current_language1 dayStore language settings
wpml_browser_redirect_testsessionCheck if cookies can be placed
Sharing

This data is not shared with third parties.

Google reCAPTCHA

We use Google reCAPTCHA for spam prevention.

NameRetentionFunction
Marketing/Tracking  
rc::csessionFilter requests from bots
rc::bsessionFilter requests from bots
rc::apersistentFilter requests from bots
Sharing

For more information, please read the Google reCAPTCHA Privacy Policy.

Flow-Flow Social Stream

We use Flow-Flow Social Stream for display of recent social posts and/or social share buttons.

NameRetentionFunction
Purpose pending investigation  
ff_news_sessionsession
Sharing

This data is not shared with third parties.

Google Maps

We use Google Maps for maps display.

NameRetentionFunction
Marketing/Tracking  
Google Maps APInoneRequest user IP address
Sharing

For more information, please read the Google Maps Privacy Policy.

Miscellaneous

NameRetentionFunction
Purpose pending investigation  
country_selector_url
*-lzpageviews
ts_vcsc_extend_settings_active_tab_set
wp-postpass_*
redux_current_tab_wordpress_country_selector_options
cache_enabler_clear_id
Sharing

This data is not shared with third parties.

Naziv kolačićaPorekloTip
ctcc_content_settingsCookie Consent WordPress pluginpotreban
wp-postpass_
892189b21872fdcd50433adcb9909747
WordPressopcioni
wsal_wp_sessionWordPressopcioni
devicePixelRatioopcioni
_icl_current_languageWPML WordPress pluginopcioni
_icl_visitor_lang_jsWPML WordPress pluginopcioni
PHPSESSIDPHPpotreban
_pk_id.*Matomo (Piwik)opcioni
_pk_ses.*Matomo (Piwik)opcioni
wpml_referer_urlWPML WordPress pluginopcioni
wpml_browser_redirect_testWPML WordPress pluginopcioni
wordfence_verifiedHumanWordfence WordPress pluginopcioni
wfvt_*WordPressopcioni
_ga, _gat, _gidGoogle Analyticsopcioni
Primena Vimeo komponenata

Na našoj stranici koristimo komponente ponuđača Vimeo. Vimeo je usluga firme Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SAD. Prilikom svake posete našoj veb-stranici koja je opremljena takvom kompomentom, ta komponenta omogućava da pregledač, koji koristite, preuzme odgovarajući prikaz Vimeo komponente. Kada posećujete našu stranicu, a istovremeno ste prijavljeni na Vimeu, Vimeo pomoću informacijama prikupljenih preko komponente prepoznaje koju tačno stranicu posećujete i te informacije povezuje sa Vašim ličnim nalogom kod Vimea. Ako kliknete npr. dugme “Play” ili ostavite odgovarajuće komentare, te informacije će biti prosleđene na Vaš lični korisnički nalog kod Vimea i tamo će biti sačuvane. Osim toga će informacija, da ste posetili našu stranicu, biti prosleđena Vimeu. To će se desiti nezavisno od toga da li ćete npr. kliknuti na komponentu/ostaviti komentare ili ne.

Ako želite da Vimeu zabranite prosleđivanje i čuvanje podataka o Vama i Vašem ponašanju na našoj stranici, morate da se odjavite sa Vimea, i to pre nego što posetite našu stranicu. Napomene o zaštiti ličnih podataka Vimea pružaju u vezi sa tim više informacija, pogotovo o tome kako Vimeo prikuplja i koristi podatke: https://vimeo.com/privacy

Uključivanjem Vimeo video-snimaka možemo da vam predstavimo video-snimke Vimeo platforme, koje smo izabrali. Mi u tome vidimo opravdan interes za uključivanje pojedinačnih video-snimaka. Prema tome, pravna osnova obrade ličnih podataka je čl. 6, st. 1 sl. f Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Napominjemo da Vimeo može da primeni Google analitiku i u vezi s tim upućujemo na mogućnosti uskraćivanja saglasnosti za Google analitiku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sr) ili Google podešavanja za upotrebu ličnih podataka u marketinške svrhe (https://adssettings.google.com/).

Google Analytics

(1) Ova veb-stranica koristi Google Analytics, analitičku internet uslugu kompanije Google Inc. („Google“). Google Analytics upotrebljava tzv. „kolačiće“, tekstualne datoteke, koje se memorišu na vašem računaru i koje omogućavaju analizu vašeg korišćenja veb-stranice.
Informacije o vašem korišćenju ove veb-stranice, koje se generišu preko kolačića, prenose se, po pravilu, na server kompanije Google u SAD i tamo se pohranjuju. S obzirom na to da smo aktivirali anonimizaciju IP adresa na ovoj veb-stranici, Google će na teritoriji država članica Evropske unije i drugih država iz sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru prethodno skratiti vašu IP adresu. Google će koristiti informacije po nalogu vlasnika ove veb-stranice radi analize vašeg korišćenja veb-stranice, sastavljanja izveštaja o aktivnostima na veb-stranici i za pružanje ostalih usluga u vezi sa korišćenjem veb-stranice i interneta za vlasnika ove veb-stranice.

(2) IP adresa koju je prosledio vaš pregledač se u okviru usluge Google Analytics ne povezuje sa drugim podacima Google-a.

(3) Podešavanjem softvera pregledača možete da sprečite memorisanje kolačića. Međutim, imajte na umu da u tom slučaju nećete moći da koristite sve funkcije ove veb-stranice u punom obimu. Osim toga, možete sprečiti da se podaci koji su kreirani preko kolačića i odnose se na vaše korišćenje veb-stranice (uključujući i vašu IP adresu) šalju Google-u i da ih Google obrađuje, tako što ćete sa sledećeg linka preuzeti i instalirati dodatak za pregledač: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sr

(4) Ova veb-stranica koristi Google Analytics sa nastavkom „_anonymizeIp()“. Na taj način se IP adrese obrađuju u skraćenom obliku, čime ne postoji mogućnost njihovog povezivanja sa nekom osobom. Ukoliko prikupljeni podaci mogu da se dovedu u vezu sa nekom osobom, ta veza se automatski eliminiše i lični podaci se brišu bez odlaganja.

(5) Upotrebljavamo Google Analytics da bismo analizirali našu veb-stranicu i mogli da je redovno poboljšavamo. Preko dobijenih statistika možemo da poboljšamo našu ponudu i da je učinimo zanimljivijom za vas kao korisnika.

(6) Informacije drugih pružalaca usluga: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Uslovi korišćenja: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Pregled informacija o zaštiti podataka: http://www.google.com/intl/sr/analytics/learn/privacy.html, kao i Izjava o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=sr.

Google reCAPTCHA

Na našim veb-stranicama koristimo „Google reCAPTCHA“ (u daljem tekstu „reCAPTCHA“). Provajder je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Sa reCAPTCHA treba da se proveri da li unos podataka na našim veb-stranicama (npr. u formularu za kontakt) vrši čovek ili automatizovani program. reCAPTCHA pritom analizira ponašanje posetioca veb-stranice pomoću različitih karakteristika. Ova analiza počinje automatski, čim posetilac pristupi veb-stranici. Za analizu reCAPTCHA procenjuje različite informacije (npr. IP adresu, dužinu boravka posetioca na veb-stranici ili korisnikove pokrete mišem). Podaci sakupljeni pri analizi se prosleđuju Google-u.

reCAPTCHA-analize se potpuno odvijaju u pozadini. Posetiocima veb-stranice se ne ukazuje na to da se odvija analiza.

Obrada podataka se vrši na osnovu člana 6, stav 1, slovo f Opšte regulative o zaštiti podataka. Operator veb-stranice ima legitimni interes da svoje veb-ponude zaštiti od zlonamernog automatizovanog špijuniranja i SPAM-a.

Dodatne informacije o Google reCAPTCHA, kao i Izjavu o zaštiti podataka Google-a možete naći na sledećim linkovima: https://www.google.com/intl/sr/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Matomo

Ova veb-stranica koristi Matomo (ranije Piwik), softver otvorenog koda za statističku evaluaciju pristupa posetilaca. Matomo upotrebljava tzv. „kolačiće“, tekstualne datoteke, koje se memorišu na vašem računaru i koje omogućavaju analizu vašeg korišćenja veb-stranice. Informacije o vašem korišćenju ove internet ponude, koje se generišu preko kolačića, čuvaju se na našem serveru. IP adresa se anonimizuje odmah nakon obrade i pre nego što bude sačuvana. Instalaciju kolačića možete da onemogućite odgovarajućim podešavanjem softvera pregledača. Međutim, imajte na umu da u tom slučaju nećete moći da koristite sve funkcije ove veb-stranice u punom obimu.

Možete da odlučite da li će u vašem pregledaču biti sačuvan jedinstveni kolačić za veb-analizu koji vlasniku veb-stranice omogućava prikupljanje i analizu različitih statističkih podataka. 
Ako želite da to odbijete, kliknite na sledeći link da biste u svom pregledaču sačuvali Matomo kolačić za deaktiviranje.

Pravnu osnovu za prikupljanje vaših ličnih podataka pomoću gore opisanih kolačića predstavlja čl. 6 stav 1 f) Opšte uredbe o zaštiti podataka EU.