IMPRESUM

IMPRESUM
TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Germany

Telefon: +49 (0)2171 703-0
email

Direktor: Christian Stange, Thomas Berners, Frank Gümpel
Predsednik nadzornega sveta: Sebastian Despineux
Sedež podjetja: Leverkusen
Vpis v sodni register: Amtsgericht Köln HRB 65548

AVTORSKA PRAVICA

Vse pravice pridržane. Teksti, slike, grafični prikazi, zvok, animacije in videoposnetki ter njihova razporeditev na spletni strani Textar so avtorsko zaščiteni. Opozarjamo, da vsebine spletne strani ni dovoljeno kopirati, širiti ali posredovati tretjim osebam za komercialne namene. Za vsako nadaljnje širjenje je potrebno pisno soglasje podjetja TMD Friction Services GmbH. Vsebine te spletne strani ni dovoljeno spreminjati. Če ni drugače navedeno, so vse na tej spletni strani navedene znamke zaščitene s pravicami iz blagovne znamke. Izrecno opozarjamo, da je na tej spletni strani vsebovana intelektualna lastnina pravno zaščitena. S to spletno stranjo ne podeljujemo licence za koriščenje intelektualne lastnine podjetja TMD Friction ali morebitnih tretjih oseb.

ODGOVORNOST

To spletno stran smo sestavili z največjo možno skrbnostjo. Vendar pa ne moremo prevzeti jamstva za popolnost in natančnost navedenih informacij. Izključujemo vsako odgovornost za škodo – kakršne koli vrste, ki nastane v zvezi z uporabo te spletne strani, kolikor le-ta ni posledica našega naklepa ali grobe malomarnosti. Zlasti ne prevzamemo odgovornosti za vsebine zunanjih povezav. Za vsebino povezanih spletnih strani so odgovorni izključno njihovi upravljavci.