IMPRESSUM

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Germany

Telefon: +49 (0)2171 703-0
email

Direktori: Christian Stange, Jörg Ennen, Thomas Berners, Frank Gümpel
Predsednik Nadzornog odbora: Sebastian Despineux
Sedište firme: Leverkusen
Unos u trgovački registar: Amtsgericht Köln HRB 65548

Autorska prava

Sva prava zadržana. Tekstovi, slike, grafike, zvuk, animacije i videa te njihovo postavljanje na internet-stranica Textar su predmet zaštite autorskih prava. Skrećemo pažnju da se sadržaji ove stranice ne smeju koristiti, kopirati, distribuisati ili ih činiti dostupnim trećim licima u komercijalne svrhe. Svaka vrsta distribucije zahteva pisano odobrenje od strane TMD Friction Services GmbH. Osim toga, ne sme da se menja sadržaj ove internet-stranice. Ukoliko nije drukčije navedeno, imena zaštićenih marki koja se pojavljuju na ovoj internet-stranici su zaštićena Zakonom o zaštiti zaštićenih robnih marki. Naglašavamo da je intelektualno vlasništvo koje sadržava ova stranica zaštićeno zakonom. Preko ove internet-stranice se ne daje pravo za korištenje intelektualnog vlasništva firme TMD Friction ili bilo koje treće strane.

Odgovornost

S velikom pažnjom smo napravili ovu internet-stranicu. Ipak ne možemo da garantujemo da su sve informacije navedene na ovoj stranici u potpunosti tačne i ispravne. Isključujemo svaku odgovornost za štete koje, bez obzira koje vrste, nastanu u vezi korišćenja ove stranice, ukoliko to ne počiva na nameri ili grubom nehatu s naše strane. Posebno ne preuzimamo odgovornost za sadržaje spoljašnjih poveznica. Za sadržaje povezanih stranica su isključivo odgovorni njihovi operatori.