Več znanja z usposabljanjem in izpopolnjevanjem

Več znanja z usposabljanjem in izpopolnjevanjem

Textar-izobraževanje

Za avtomobilsko branžo je značilen hiter tehnološki razvoj. Zaradi čedalje bolj kompleksnih sistemov in strožjih varnostnih dejavnikov se tudi mehaniki s področja zavor soočajo s čedalje večjimi zahtevami. Iz tega razloga morajo redno obnavljati svoje spretnosti in znanja, ki so jih pridobili med svojim poklicnim izobraževanjem. TMD Friction nudi podrobno tehnično svetovanje in izobraževalne programe na temo zavor in varnosti. To pomeni več pristojnosti in uspešnosti pri delu z vašimi strankami. TMD Friction nudi različne izobraževalne module, ki so lahko individualni ali kombinirani.

Izobraževalni moduli

Praksa

Poleg modulov M1-M6, na katerih posredujemo teoretično znanje, nudimo tudi praktična usposabljanja. Na teh modulih boste pridobljena znanja poglobili s praktičnimi vajami.