POZOR:
Ker so zavorne obloge del zavorne naprave in s tem predstavljajo varnostni dejavnik, morate biti pri izvajanju vseh del izredno natančni. Zavorno oblogo sme zamenjati samo oseba s potrebnimi strokovnimi znanji. Dela, ki niso opravljena v skladu s pravili stroke, lahko povzročijo popolni izpad zavorne naprave.