Better Brake Rules

Statele federale, California şi Washington, au adoptat o lege privind impactul plăcuţelor de frână cu disc, garniturilor de frână pentru frânele cu tambur şi a saboţilor de frână din autovehicule asupra mediului înconjurător. Prin această lege, care a devenit cunoscută ca „Better Brake Rules“, producătorilor de materiale de fricţiune li se solicită să îşi înregistreze produsele.