Mai multe cunoştinţe prin şcolarizare şi perfecţionare

Training Textar

Industria automotive este modelată de dezvoltări tehnologice rapide. În domeniul frânelor, sistemele mai complexe şi coeficienţii de siguranţă tot mai ridicaţi pretind exigenţe din ce în ce mai mari din partea mecanicilor. Din acest motiv, după instruirea iniţială, abilităţile şi cunoştinţele profesionale trebuie reîmprospătate în mod regulat. TMD Friction oferă consiliere tehnică detaliată şi programe de şcolarizare pe teme legate de frînare şi siguranţă. Veți beneficia de un avantaj competițional și de o recomandare în fața clienților dvs. TMD Friction oferă diferite module de şcolarizare care pot fi combinate și configurate individual.

Module de training

Practică

Pe lângă modulele M1-M6, care se bazează pe cunoştinţe teoretice, vă oferim şi cursuri practice de training.
Aici, cunoştinţele teoretice dobândite sunt aprofundate prin exerciţii practice.