Izlaide

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Germany

Tālrunis: +49 (0)2171 703-0
E-pasts:

Rīkotājdirektori: Christian Stange, Jörg Ennen, Thomas Berners, Frank Gümpel
Uzraudzības padomes priekšsēdētājs: Sebastian Despineux
Mītne: Leverkusen
Reģistrācija: Amtsgericht Köln HRB 65548

Autortiesības

Visas tiesības paturētas. Tekstus, attēlus, grafiku, skaņu, animāciju, video un to izkārtojumu Textar tīmekļa vietnē aizsargā autortiesības. Mēs norādām, ka šīs vietnes saturu nedrīkst izmantot, kopēt, izplatīt vai padarīt pieejamu trešām personām komerciāla lietojuma nolūkā. Jebkāda veida atkārtotas izplatīšanas nolūkā ir nepieciešama TMD Friction Services GmbH rakstveida atļauja. Turklāt šīs vietnes saturu nedrīkst mainīt. Ja nav norādīts citādi, šajā vietnē redzamie zīmolu nosaukumi ir aizsargāti saskaņā ar preču zīmju likumiem. Mēs uzsveram, ka šajā vietnē esošo intelektuālo īpašumu aizsargā likums. Šī tīmekļa vietne neveido licenci izmantot TMD Friction vai jebkuras citas trešās personas intelektuālo īpašumu.

Atbildība

Mēs esam veidojuši šo vietni, ievērojot lielu rūpību. Tomēr mēs nevaram garantēt, ka tajā ietvertā informācija ir pilnīgi pareiza vai precīza. Mēs neuzņemamies atbildību ne par kāda veida kaitējumu, kas izriet no šīs vietnes lietojuma, ciktāl tas nav saistīts ar kādu īpašu nodomu vai rupju nolaidību no mūsu puses. Jo īpaši mēs neuzņemamies atbildību par ārējo saišu saturu. Par minēto lapu saturu atbild tikai to operatori.