POZOR:
Budući da su kočničke obloge dio kočničkog sustava pa stoga predstavljaju sigurnosne dijelove, svi radovi moraju se izvoditi s krajnjom pažnjom. Zamjenu kočničkih obloga smiju izvoditi samo osobe koje raspolažu potrebnim stručnim znanjem. Nestručno izvedeni radovi mogu prouzročiti totalno zakazivanje kočničkog sustava.