Better Brake Rules

Američke savezne države California i Washington donijele su zakon o ekološkoj prihvatljivosti kočničkih obloga, obloga za bubanj kočnice i kočničkih čeljusti kod motornih vozila. Ovim zakonom, koji je postao poznat pod nazivom „Better Brake Rules”, od proizvođača tarnih materijala traži se da daju registrirati svoje proizvode.