Bremžu šķidrums

Bremžu šķidrums

DROŠĀKS SATIKSMĒ

BREMŽU ŠĶIDRUMS FORMULA XT

Bremžu šķidrums ir viens no svarīgākajiem šķidrumiem automobilī. Bez tā droša braukšana nebūtu iespējama, jo nedarbotos bremzes. Bremžu šķidrums pārnes vadītāja bremžu pedālim pielikto spēku uz riteņa bremzi. Lai nodrošinātu, ka tas vienmēr varēs veikt šo darbu, pārbaudes vai apkopes laikā bremžu šķidrums regulāri jāmaina.

Bremžu šķidrums ir higroskopisks. Tas nozīmē, ka tas absorbē mitrumu no savas vides. Ja bremžu šķidrums absorbē pārāk daudz mitruma, mitrās viršanas temperatūra tiek ievērojami pazemināta, kas palielina kopējās bremžu sistēmas atteices risku ārkārtējas slodzes gadījumā.

Piemērs no kalna lejup: Ja kāja pastāvīgi atrodas uz bremžu pedāļa, bremžu šķidruma temperatūra paaugstinās. Sasniedzot viršanas temperatūru, piesaistītais ūdens sāk vārīties un bremžu sistēmā veidojas tvaika burbuļi.

Rezultāts: Bremžu sistēmā nevar veidoties spiediens = pilnīga bremžu atteice!

VISU IZŠĶIR DOT

PAREIZAIS TEXTAR BREMŽU ŠĶIDRUMS IKKATRAI VAJADZĪBAI

Bremžu šķidrums jāmaina ik pēc diviem gadiem. Izvēloties bremžu šķidrumu, jāievēro ražotāja specifikācijas, jo ir dažādas klases:

  • DOT 3, 4, 5 un 5.1 galvenokārt atšķiras ar viršanas temperatūru un viskozitāti aukstā stāvoklī;
  • DOT 3, 4 un 5.1 ir bremžu šķidrumi uz glikola bāzes;
  • DOT 5 – uz silikona bāzes.

Jo augstāka DOT klase, jo augstāka viršanas temperatūra un mitrās viršanas temperatūra. Augstākas DOT klases mēdz pieļaut ilgākus apkopes intervālus. DOT standarti ir balstīti uz Transporta departamenta (DOT) Amerikas FMVSS-116 standartu.

RAŽOTĀJU IETEIKUMI ĪSUMĀ

Katrs transportlīdzekļu ražotājs transportlīdzekļos izmantotos bremžu šķidrumus nosaka ar atsevišķu atslēgu. Šajā tabulā sniegts dažādu ražotāju kodu, kā arī pārveides uz attiecīgo Textar bremžu šķidruma produktu pārskats.

Izmantojot šo tabulu, jūs varat viegli un ātri uzreiz noteikt transportlīdzeklim piemēroto Textar bremžu šķidrumu.

KODOLĪGI IZSKAIDROTI TEHNISKIE TERMINI:

Sausās viršanas temperatūra: raksturo jauna bremžu šķidruma īpašību hermetizētā stāvoklī. Šajā stāvoklī bremžu šķidrums ir gandrīz bezūdens (viela nesatur ūdeni). Sausās viršanas temperatūra parasti ir starp 240 un 280°C.

Mitras viršanas temperatūra: nosaka bremžu šķidruma īpašību tā dzīves cikla beigās, ja ūdens saturs ir 3,5%, šķidrums jānomaina. Šo noteikto mitrās viršanas temperatūru nedrīkst pazemināt.

Viskozitāte: raksturo bremžu šķidruma plūsmas ātrumu. Jo mazāka viskozitāte, jo ātrāk bremžu šķidrums plūst caur bremžu sistēmu un jo drīzāk tiek pārraidīti bremžu signāli.

TX_BrakeFluidTester_Image

Textar TEX1000BFT nosaka precīzu bremžu šķidruma viršanas temperatūru.

SVARĪGAS PIEZĪMES ATTIECĪBĀ UZ RĪKOŠANOS AR BREMŽU ŠĶIDRUMU!

  • Bremžu šķidrums ir indīgs un ir bīstamais atkritums.
  • Ievērojiet piesardzību, to mainot. Šķidrums vājina krāsas un plastmasu.
  • Tas nedrīkst iekļūt acīs vai nonākt saskarē ar ādu. Izšļakstīto šķidrumu vienmēr noskalojiet ar ūdeni.
  • Nelejiet šķidrumu dzeramajā ūdenī vai nemaisiet ar nolietoto eļļu.
  • Bremžu šķidruma krāsa neko neliecina par tā kvalitāti.
  • Bremžu šķidrums jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā un sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā.