ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Η συνεχώς εξελισσόμενη αυτοκινητοβιομηχανία διαμορφώνεται από τη διαρκώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία. Με όλο και πιο περίπλοκα συστήματα και υψηλότερους παράγοντες ασφάλειας, η διαδικασία αλλαγής φρένων έχει επίσης εξελιχθεί. Καθώς οι δεξιότητες και οι γνώσεις πρέπει να ανανεώνονται και να ενημερώνονται συνεχώς, οι απαιτήσεις που τίθενται για τους μηχανικούς αυξάνονται συνεχώς.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η TMD Friction προσφέρει σε βάθος τεχνικές συμβουλές και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που επικεντρώνεται στα φρένα και την ασφάλεια – δίνοντάς σας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα εκτιμήσουν οι πελάτες σας. Οι εκπαιδευτικές ενότητες της TMD Friction μπορούν να προσαρμοστούν στις ατομικές ανάγκες και απαιτήσεις εκπαίδευσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διάρκεια: περ. 2 ώρες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΒΗΣ/ΤΑΚΑΚΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΡΕΝΩΝ

Τύποι

Φυσικό υπόβαθρο

Βάσεις γνώσεις Υλικό τριβής/Τακάκι

Ταξινόμηση υλικών τριβής

Ανάπτυξη

Σύνθεση

Παραγωγή

Τεχνογνωσία TMD Friction

Μέθοδος σύνδεσης

Δευτερεύοντα μέτρα

Επίλυση προβλημάτων

Νομικές βάσεις

Εγκρίσεις

Ευρεσιτεχνία

Δοκιμή επιδόσεων

Παρουσίαση εκθέσεων δοκιμής

Κριτήρια αξιολόγησης

(για τακάκια)

Διαφορές μεταξύ προμηθευτών ΟΕ και φθηνότερων προϊόντων

Διάρκεια: περ. 2 ώρες

M2. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΡΕΝΩΝ

Είδη

Δομή

Χρήση

Δημιουργία προσωπικού καταλόγου (Print on Demand)

Μέσα

Ενημερωτικό δελτίο

Internet

Φυλλάδια, διαφημιστικά έντυπα

Διάρκεια: περ. 1,5 ώρες

M4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΚΑΚΙΟΥ/ΥΛΙΚΟΥ ΤΡΙΒΗΣ

Δισκόφρενο/ταμπουρόφρενο

Εργασίες ελέγχου

Συμβουλές & μυστικά

Αποφυγή σφαλμάτων

Χρήση ειδικών εργαλείων

Διάρκεια: περ. 1 ώρα

M6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Δομή

OE, OES, IAM

Μερίδια αγοράς

Ποιος κάνει τι;

Επισκόπηση Ανταγωνισμού

Σύγκριση υπηρεσιών

Διάρκεια: περ. 1 ώρα

M3. ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δίσκοι φρένων, ταμπούρα φρένων, σιαγόνες φρένων

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Υγρό φρένων, καθαριστικό φρένων, Cera Tec

Προδιαγραφές

Τομείς εφαρμογής

Πρόσθετα εξαρτήματα

(δείκτης φθοράς, έλασμα απόσβεσης, κλπ.)

Επισκόπηση

Τομείς εφαρμογής

Διάρκεια: περ. 2 ώρες

M5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Ταυτοποίηση βλαβών

Προφίλ ζημιών

Ελλείψεις

Λανθασμένη παράδοση

Νομικές βάσεις
Διαδικασία παραπόνου

Πρακτική Εκπαίδευση

Εκτός από τις ενότητες M1-M6, στις οποίες παρέχεται θεωρητική γνώση, προσφέρουμε και πρακτική κατάρτιση.
Εδώ, οι γνώσεις που έχουν αποκτηθεί εμβαθύνονται με πρακτικές ασκήσεις.

Διάρκεια: περ. 2 ώρες

P1. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Παραγωγή
Δοκιμή στον δρόμο
Εγκαταστάσεις δοκιμών
Εργαστήριο
Τεχνικό κέντρο
Διάρκεια: περ. 2 ώρες

P2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΚΑΚΙΟΥ/ΥΛΙΚΟΥ ΤΡΙΒΗΣ

Σε συνδυασμό με το M4:

ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟ / ΤΑΜΠΟΥΡΟΦΡΕΝΟ

Εργασίες ελέγχου

Συμβουλές και μυστικά

Οδηγίες για συγκεκριμένο όχημα

Αποφυγή σφαλμάτων

Χρήση ειδικών εργαλείων

Διάρκεια: περ. 2 ώρες

P3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Σε συνδυασμό με το M5:

Ταυτοποίηση βλαβών

Προφίλ ζημιών

Ελλείψεις

Λανθασμένη παράδοση

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ