ΠΡΟΣΟΧΗ:
Επειδή τα τακάκια φρένων αποτελούν μέρος του συστήματος πέδησης και επομένως αποτελούν μέρη ασφαλείας, πρέπει οι εργασίες να διεξάγονται με πολλή προσοχή. Η αντικατάσταση τακακιών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις. Η μη σωστή διεκπεραίωση της εργασίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ολική απώλεια του συστήματος πέδησης.

Υποδείξεις τοποθέτησης για την επισκευή φρένων