Υγρό φρένων

Υγρό φρένων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Υγρό φρένων Formula XT

Το υγρό φρένων είναι ένα από τα σημαντικότερα υγρά στο αυτοκίνητο. Χωρίς αυτό, η ασφαλής οδήγηση θα ήταν αδύνατη, καθώς τα φρένα δεν θα λειτουργούσαν. Το υγρό φρένων μεταδίδει στο φρένο του τροχού, τη δύναμη που ασκεί ο οδηγός πάνω στο πεντάλ φρένου. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το φρενάρισμα θα μπορεί να είναι πάντα υπό έλεγχο, το υγρό φρένων πρέπει να αλλάζεται τακτικά κατά τη διάρκεια των ελέγχων ή των συντηρήσεων.

Το υγρό φρένων είναι υγροσκοπικό. Αυτό σημαίνει ότι απορροφά υγρασία από το περιβάλλον. Αν το υγρό φρένων απορροφήσει υπερβολικά πολλή υγρασία, το υγρό σημείο ζέσεως μειώνεται σημαντικά, που σημαίνει ότι αυξάνεται ο κίνδυνος πλήρους αστοχίας του συστήματος πέδησης κάτω από υπερβολικά φορτία.

Παράδειγμα οδήγησης σε κατωφέρεια: Αν το πόδι του οδηγού είναι συνέχεια στο φρένο, η θερμοκρασία του υγρού φρένων αυξάνει. Όταν φτάσει το σημείο ζέσεως, το απορροφημένο νερό αρχίζει να βράζει και φυσαλίδες νερού σχηματίζονται στο σύστημα πέδησης.

Το αποτέλεσμα: Δεν μπορεί να αναπτυχθεί καθόλου πίεση στο σύστημα πέδησης = πλήρης αστοχία των φρένων!

ΤΟ DOT ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Το σωστό υγρό φρένων της Textar για κάθε χρήση

Το υγρό φρένων θα πρέπει να αλλάζεται κάθε δύο χρόνια. Όταν επιλέγετε υγρό φρένων, θα πρέπει να εξετάζετε τα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή, γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες:

  • Τα DOT 3, 4, 5 και 5.1 διαφέρουν κυρίως ως προς το σημείο ζέσεως και το ιξώδες εν ψυχρώ.
  • Τα DOT 3, 4 και 5.1 έχουν ως βάση τη γλυκόλη,
  • ενώ το DOT 5 τη σιλικόνη.

Όσο μεγαλύτερη είναι η κατηγορία DOT, τόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία ζέσεως και το υγρό σημείο ζέσεως. Οι μεγαλύτερες κατηγορίες DOT επιτρέπουν συνήθως μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης. Τα πρότυπα DOT βασίζονται στο αμερικανικό πρότυπο FMVSS-116 του Υπουργείου Μεταφορών Η.Π.Α. (DOT).

ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Κάθε κατασκευαστής οχημάτων προσδιορίζει τα υγρά φρένων που χρησιμοποιούνται στα οχήματα με ένα ξεχωριστό κλειδί. Ο πίνακας αυτός σας παρέχει μια επισκόπηση των διαφορετικών κωδικών κατασκευαστών, καθώς και τη μετατροπή στο αντίστοιχο προϊόν υγρού φρένων της Textar.

Χρησιμοποιώντας τον μπορείτε να προσδιορίσετε εύκολα και γρήγορα το κατάλληλο υγρό φρένων Textar για το όχημα.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ:

Ξηρό σημείο ζέσεως: περιγράφει την ιδιότητα του σφραγισμένου καινούργιου υγρού φρένων. Στην κατάσταση αυτή, το υγρό φρένων είναι σχεδόν άνυδρο (ουσία που δεν περιέχει νερό). Το ξηρό σημείο ζέσεως είναι συνήθως μεταξύ 240 και 280°C.

Υγρό σημείο ζέσεως: καθορίζει την ιδιότητα του υγρού φρένων στο τέλος του κύκλου ζωής του. Όταν έχει περιεκτικότητα 3,5% σε νερό, το υγρό θα πρέπει να αντικαθίσταται. Δεν πρέπει να υπάρχει καταπόνηση πέρα από αυτό το υγρό σημείο ζέσεως.

Ιξώδες: περιγράφει το ρυθμό ροής του υγρού φρένων. Όσο χαμηλότερο είναι το ιξώδες, τόσο ταχύτερα ρέει το υγρό φρένων μέσω του συστήματος πέδησης, και τόσο ταχύτερα μεταδίδονται τα σήματα πέδησης.

TX_BrakeFluidTester_Image

Το TEX1000BFT της Textar προσδιορίζει το ακριβές σημείο ζέσεως του υγρού φρένων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΓΡΟΥ ΦΡΕΝΩΝ!

  • Το υγρό φρένων είναι ένα δηλητηριώδες και επικίνδυνο απόβλητο.
  • Να είστε προσεκτικοί όταν το αλλάζετε. Το υγρό εξασθενίζει χρώματα και πλαστικά.
  • Δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα. Ξεπλένετε πάντα το χυμένο υγρό με νερό.
  • Μην ρίχνετε το υγρό μέσα σε πόσιμο νερό και μην το αναμειγνύετε με χρησιμοποιημένο λάδι.
  • Το χρώμα του υγρού φρένων δεν αποτελεί καμία ένδειξη για την ποιότητά του.
  • Το υγρό φρένων θα πρέπει να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία του και σε ένα ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.