Καλύπτουμε κάθε πτυχή.

Ξεκλειδώνοντας κάθε πληροφορία με στόχο την απόδοση. Αυτό σημαίνει για εμάς έλεγχος – η διεξαγωγή της καλύτερης ανάλυσης δεδομένων στην κατηγορία, ώστε να μπορείς να προσαρμοστείς σε κάθε συνθήκη στον δρόμο. Ωθούμε τα προϊόντα μας στα άκρα, κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, σε κάθε περιβάλλον οδήγησης. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την τεχνολογία των φρένων, με στόχο την απόλυτη υπεροχή.

ΔΟΚΙΜΕΣ

Οι οδηγοί δοκιμών μας πραγματοποιούν 38.000 ώρες δοκιμών στον δρόμο

$9.95

Έως και 2.000 ώρες δοκιμών σε δυναμόμετρο και 300.000 χλμ. δοκιμών στον δρόμο για την ανάπτυξη κάθε νέου τακακιού

$9.95

ΙΣΤΟΡΙΑ

Πάνω από εκατό χρόνια στις δραστηριότητες πέδησης

$9.95

Η Textar ήταν η πρώτη γερμανική μάρκα φρένων που προμήθευσε κατασκευαστές οχημάτων

$9.95

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαθέτουμε δικά μας δυναμόμετρα δοκιμών

$9.95

Διαθέτουμε δικό μας στόλο και πίστα δοκιμών

$9.95

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

99,7% κάλυψη του ευρωπαϊκού στόλου αυτοκινήτων

$9.95

Παγκόσμιο δίκτυο διανομής

$9.95