ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ

16 αναφορές, καλύπτει 40 διαφορετικές σιαγόνες χειρόφρενου (BMW, Mercedes-Benz …)

Λειτουργικότητα:
  • Προσαρμόζεται στη φθορά των σιαγόνων προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή πρόσφυση και δυνατό κράτημα.
  • Κλειδώνει τις σιαγόνες στη θέση «κρατήματος» για να ασφαλίζει το όχημα έναντι ακούσιας κύλισης.
Γιατί να το αλλάξετε αντί να το καθαρίσετε:
  • Η φθορά υλικού του στοιχείου ασφάλισης μπορεί να υποβαθμίσει τη λειτουργία και να έχει ως επακόλουθο την κύλιση του αυτοκινήτου.
  • Λόγω της φθοράς του περικοχλίου ρύθμισης του εξαρτήματος, η ρύθμιση μπορεί να μην είναι σωστή.
  • Το καθάρισμα των εξαρτημάτων για επαναχρησιμοποίηση μπορεί να προκαλέσει διάβρωση και εμπλοκή του χειρόφρενου.

Κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως η BMW, συνιστούν την αντικατάσταση των στοιχείων ασφάλισης σιαγόνων (expanding lock) κάθε 48 μήνες (εφόσον δεν έχουν φθαρεί νωρίτερα) και σε κάθε αλλαγή των σιαγόνων χειρόφρενου.

TEXTAR ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ:
97043800 91057100 91032800 91044500 91054600 91057200 91058800 91058900 91061900 91066900 91069100
97043900 91057900 91055100 91066800 91067000
97044000 91033400 91060800 91063500 91070100 91084000
97044100 91025900 91074700 91076700
97044200 91062400 91049300 91054700 91054800 91058700
97044300 91067000 91058800
97044400 91020200 91045500
97044500 91062100 91064800
97044600 91046000
97044700 91053300 91060300
97044800 91066700
97044900 91018400
97045000 91062300 91046000 91081300
97045100 91062300 91046000 91081300
97045200 91077300
97045300 91070900

Για τις σιαγόνες που επισημαίνονται με κόκκινο, δεν υπάρχει δυνατότητα αντιστοιχίσεων 1:1. Συγκρίνετε την εικόνα στο σύστημα καταλόγου Brakebook με το γνήσιο εξάρτημα στο όχημα!

Στο Brakebook θα βρείτε το αντίστοιχο στοιχείο ασφάλισης με κάθε σετ σιαγόνων φρένου.

Μια επισκόπηση των αντίστοιχων στοιχείων ασφάλισης θα περιλαμβάνεται σε κάθε συσκευασία σετ σιαγόνας χειρόφρενου.