Περισσότερες γνώσεις μέσω κατάρτισης και επιμόρφωσης

Εκπαιδευτικά σεμινάρια της Textar

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας χαρακτηρίζεται από ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις. Στον τομέα πέδησης επίσης, οι μηχανικοί πρέπει να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις όλο και πιο περίπλοκων συστημάτων και αυξημένων συντελεστών ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, οι δεξιότητες και οι γνώσεις πρέπει να ανανεώνονται τακτικά μετά τη βασική επαγγελματική εκπαίδευση. Η TMD προσφέρει τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και προγράμματα εκπαίδευσης με σημασία στη λεπτομέρεια, σχετικά με τα θέματα πέδησης και ασφάλειας. Έτσι, θα μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες σας ακόμα πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες με ανταγωνιστικό όφελος για εσάς. Η TMD Friction προσφέρει διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα με δυνατότητα εξατομικευμένης διαμόρφωσης και συνδυασμών.

ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Εκτός από τις ενότητες M1-M6, στις οποίες παρέχεται θεωρητική γνώση, προσφέρουμε και πρακτική κατάρτιση.
Εδώ εμβαθύνονται οι γνώσεις που έχουν αποκτηθεί με πρακτικές ασκήσεις.