ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ

ΔΟΚΙΜΗ ΤΑΚΑΚΙΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ

ΔΟΚΙΜΗ ΤΑΚΑΚΙΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ

ΔΟΚΙΜΗ ΤΑΚΑΚΙΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

Συγκριτική δοκιμή: Δοκιμή AMS

Η δοκιμή πέδησης AMS είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη δοκιμή για τον προσδιορισμό της απόστασης πέδησης, η οποία αναπτύχθηκε από το περιοδικό «Auto Motor und Sport» (ένα κορυφαίο γερμανικό περιοδικό για το αυτοκίνητο) και η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς ακόμα και για τη γερμανική λέσχη αυτοκινήτου (την ADAC) και τον οργανισμό TÜV (γερμανικός φορέας επιθεώρησης).

Η ΔΟΚΙΜΗ: ΠΩΣ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΕ ΘΕΡΜΗ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;

Το αυτοκίνητο φέρει δύο άτομα και φορτίο σάκων γεμισμένων με ρινίσματα σιδήρου, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο επιτρεπτό μεικτό βάρος του οχήματος. Το κινούμενο με ταχύτητα 100 χ.α.ω. αυτοκίνητο ακινητοποιείται με χρήση των φρένων για δέκα διαδοχικές φορές. Αυτό σημαίνει έναν υψηλής έντασης κύκλο επιτάχυνσης και πέδησης, κατά τον οποίο οι δίσκοι φρένων μπορούν να αναπτύξουν θερμοκρασίες που φθάνουν τους 700 °C. Σε αυτές τις συνθήκες, είναι επίσης δυνατή η προσομοίωση της τρομακτικής αίσθησης εξασθένισης των φρένων που έχει κανείς όταν οδηγεί σε κατηφόρα ένα όχημα με πλήρες φορτίο σε λείο οδόστρωμα. Εξασθένιση είναι ο όρος που περιγράφει τη μειωμένη αποτελεσματικότητα των φρένων που παρατηρείται όταν το όχημα είναι υπερφορτωμένο.

Με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στα πλαίσια αυτής της δοκιμής, εκλύονται συνδετικές ουσίες από το τακάκι που σχηματίζουν ένα λιπαντικό φιλμ ανάμεσα στο τακάκι και τον δίσκο, μειώνοντας τον συντελεστή τριβής και τις επιδόσεις της πέδησης. Σε μία δοκιμή AMS αξιολογούνται μόνο η πρώτη και η δέκατη πέδηση που παρέχουν δεδομένα για τα χαρακτηριστικά των τακακιών σε ψυχρή και θερμή κατάσταση. Το ερώτημα είναι: Αποδίδουν τα τακάκια εξίσου αξιόπιστα τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες;

Icon_AMS

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

Αποτελέσματα Audi A5

Οι επιδόσεις του προϊόντος της Textar ήταν πανομοιότυπες με τα υλικά στα προϊόντα OEM για την ψυχρή και τη θερμή πέδηση ενώ η απόδοση που επέδειξε ήταν πιο σταθερή συγκριτικά με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Η διαφορά μεταξύ της πρώτης και της δέκατης πέδησης ήταν μόνο 0,2 m. Αυτή ήταν ακριβώς και η επίδοση που πέτυχε από το τακάκι πρώτης τοποθέτησης από τον κατασκευαστή. Η μεγαλύτερη απόκλιση που σημειώθηκε από ανταγωνιστικό προϊόν ήταν 2,8 m, η οποία ισούται περίπου με τρία τέταρτα του μήκους του αυτοκινήτου: μια διαφορά με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΕΔΗΣΗΣ

ΘΕΡΜΗ ΠΕΔΗΣΗ

OE 36,3 m
Textar 36,3 m
Ανταγωνιστής A 38,4 m
Ανταγωνιστής B 41,6 m
Ανταγωνιστής C 37,3 m

ΚΑΛΥΤΕΡΑ / ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

ΨΥΧΡΗ ΠΕΔΗΣΗ

OE 36,1 m
Textar 36,1 m
Ανταγωνιστής A 37,5 m
Ανταγωνιστής B 38,8 m
Ανταγωνιστής C 42 m

ΚΑΛΥΤΕΡΑ / ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

Έκδοση VW Passat

Οι επιδόσεις που πέτυχαν τα τακάκια φρένων της Textar και τα ανταγωνιστικά προϊόντα ήταν καλύτερες από τα υλικά OEM όταν τα φρένα ήταν κρύα. Ακόμα και όταν τα φρένα είχαν υπερθερμανθεί, όλα τα τακάκια φρένων εκτός από ένα κατάφεραν να επιτύχουν μικρότερες αποστάσεις πέδησης από το τακάκι OEM. Η Textar είναι ο πλέον ασφαλής προμηθευτής σε αυτόν τον τομέα: η διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και τη δέκατη πέδηση ήταν μόνο 0,2 m. Αυτή ήταν ακριβώς η ίδια απόσταση που πέτυχε το υλικό OEM. Η μεγαλύτερη διαφορά που μετρήθηκε σε ανταγωνιστικό προϊόν ήταν 8,7 m – ίση με περίπου δύο μήκη αυτοκινήτου: Μια απόσταση που θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΕΔΗΣΗΣ

ΘΕΡΜΗ ΠΕΔΗΣΗ

OE 38,6 m
Textar 37,1m
Ανταγωνιστής A 38,3 m
Ανταγωνιστής B 37,6 m
Ανταγωνιστής C 45,8 m

ΚΑΛΥΤΕΡΑ / ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

ΨΥΧΡΗ ΠΕΔΗΣΗ

OE 38,4 m
Textar 36,9 m
Ανταγωνιστής A 37,4 m
Ανταγωνιστής B 36,6 m
Ανταγωνιστής C 37,1 m

ΚΑΛΥΤΕΡΑ / ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

Icon_AMS

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ TEXTAR ΥΠΕΡΕΧΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Η Textar πέτυχε καλύτερες επιδόσεις από όλους τους ανταγωνιστές κατά την ψυχρή και τη θερμή πέδηση και πέτυχε καλύτερα αποτελέσματα ακόμα και από το τακάκι OEM στην έκδοση VW Passat. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Textar στο θέμα της ασφάλειας. Καθιστά επίσης εμφανές πως τα τακάκια τύπου aftermarket μπορεί να είναι καλύτερα ακόμα και από τα προϊόντα πρώτης τοποθέτησης από τον κατασκευαστή του οχήματος. Εφόσον, βέβαια, επιλεγεί ένα ποιοτικό προϊόν, όπως αυτά της Textar.

Το Textar είναι το πιο ασφαλές από τα ανταγωνιστικά προϊόντα στον τομέα της πέδησης