POZOR:
Vzhledem k tomu, že jsou brzdová obložení součástí brzdové soustavy a řadí se tak mezi bezpečnostní součásti, je nutné provádět veškeré práce nanejvýš pečlivě. Výměnu brzdového obložení smí provádět pouze osoby disponující nezbytnými odbornými znalostmi. Neodborně provedené práce mohou vést k celkovému výpadku brzdové soustavy.