Prohlášení o ochraně osobních údajů

§ 1 Informace o shromažďování osobních údajů

(1) Níže informujeme o shromažďování osobních údajů při používání naší webové stránky. Osobní údaje jsou všechna data, která jsou pro Vás osobně dostupná, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatelů.

(2) Zodpovědnou společností je podle Čl. 4 odst. 7 Základní vyhlášky EU o ochraně osobních údajů (DS-GVO) společnost TMD Friction Services GmbH, Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen, info@tmdfriction.com (viz naše impresum). S naším pracovníkem pověřeným ochranou dat se můžete spojit na adrese Datenschutz@tmdfriction.com nebo na naší poštovní adrese s dodatkem „der Datenschutzbeauftragte“ (pracovník pověřený ochranou údajů).

(3) Pokud nás budete kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou údaje, které jste nám poskytli (vaše e-mailová adresa, popřípadě vaše jméno) u nás uloženy, abychom Vám mohli na Vaše dotazy odpovědět. Poté, kdy již nejsou údaje vzniklé v této souvislosti zapotřebí, budou smazány, příp. pokud budou existovat zákonné požadavky na uchovávání, bude jejich zpracování omezeno.

(4) Pokud bychom se vrátili zpět k pověřeným poskytovatelům služeb pro jednotlivé funkce naší nabídky, anebo bychom chtěli využít Vaše údaje k reklamním účelům, budeme Vás níže podrobně informovat o příslušných postupech. Zároveň také uvádíme stanovená kritéria pro dobu doby uložení.

§ 2 Vaše práva

(1) Ohledně osobních údajů, která se vás týkají, máte vůči nám následující práva:

 • Právo na informace,
 • Právo na opravu nebo vymazání,
 • Právo na omezení zpracování,
 • Právo na vznesení námitky proti zpracování,
 • Právo na přenositelnost dat.

(2) Máte také právo podat stížnost u dozorčího orgánu na ochranu údajů na Vašich námi zpracovávaných osobních údajích.

§ 3 Získávání osobních údajů při návštěvě našeho webu

(1) V případě pouhého informativního využití webové stránky, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromáždíme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenese na náš server. Chcete-li si prohlédnout naši webovou stránku, shromáždíme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné pro zobrazení naší webové stránky a pro zajištění stability a bezpečnosti (Právním podkladem je Čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f DS-GVO):

 • IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Rozdíl časového pásma ke greenwichskému času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • právě přenášené množství dat
 • Webová stránka, ze které požadavek přichází
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze prohlížečového softwaru.

(2) Kromě výše uvedených údajů se při Vašem používání naší webové stránky ukládají ve Vašem počítači cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem pevném disku přes Vámi používaný prohlížeč, a kterými se k místu, které nastaví soubor cookie (zde přes nás) dostávají určité informace. Soubory cookie nemohou provádět žádné programy ani přenášet viry do Vašeho počítače. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka uživatelsky vstřícnější a efektivnější.

(3) Použití souborů cookies:

a) Tato webová stránka používá následující typy souborů cookies, jejichž rozsah a způsob činnosti jsou vysvětleny níže:

 • Přechodné cookies (viz b)
 • Trvalé cookies (viz c).

b) Přechodné cookies se automaticky smažou, když zavřete prohlížeč. Patří sem zejména cookies relace. Uchovávají takzvané ID relace, se kterými se dají přiřadit různé požadavky Vašeho prohlížeče ke společné relaci. To umožní rozpoznat Váš počítač při návratu na naše webové stránky. Cookies relace se odstraní při odhlášení nebo zavření prohlížeče.

c) Trvalé soubory cookies se po uplynutí určité doby automaticky vymažou, což se může lišit v závislosti na souboru cookie. Cookies můžete kdykoli smazat v nastaveních zabezpečení vašeho prohlížeče.

d) Nastavení vašeho prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých přání, můžete například odmítnout přijetí cookies od třetích stran nebo všech souborů cookies. Upozorňujeme Vás na to, že eventuálně nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu.

Cookies

Complianz

We use Complianz for cookie consent management.

NameRetentionFunction
Functional
cmplz_choice365 daysStore if a message has been dismissed
cmplz_id365 daysStore anonymized statistics
cmplz_all365 daysStore cookie consent preferences
complianz_consent_status365 daysStore cookie consent preferences
complianz_policy_id365 daysStore accepted cookie policy ID
cmplz_user_data365 daysDetermines which cookie banner to show
Sharing

For more information, please read the Complianz Privacy Policy.

Visual Composer

We use Visual Composer for website design.

NameRetentionFunction
Purpose pending investigation
vcc_cb_count
Sharing

This data is not shared with third parties.

Vimeo

We use Vimeo for video display.

NameRetentionFunction
Statistics
__utmt_player10 minutesTrack audience reach
vuid2 yearsStore the user's usage history
Sharing

For more information, please read the Vimeo Privacy Policy.

WooCommerce

We use WooCommerce for webshop management.

NameRetentionFunction
Statistics
History.storeStore last visit
Sharing

This data is not shared with third parties.

Matomo

We use Matomo for website statistics.

NameRetentionFunction
Functional
MATOMO_SESSIDsessionProvide fraud prevention
Statistics (anonymous)
_pk_testcookie*sessionCount and track pageviews
_pk_testcookie*sessionCount and track pageviews
_pk_testcookie*sessionCount and track pageviews
_pk_testcookie*sessionCount and track pageviews
Sharing

This data is not shared with third parties.

Slider Revolution

We use Slider Revolution for website design.

NameRetentionFunction
Purpose pending investigation
rs6_overview_pagination
Sharing

This data is not shared with third parties.

WPML

We use WPML for locale management.

NameRetentionFunction
Functional
wp-wpml_current_language1 dayStore language settings
wpml_browser_redirect_testsessionCheck if cookies can be placed
Sharing

This data is not shared with third parties.

Google reCAPTCHA

We use Google reCAPTCHA for spam prevention.

NameRetentionFunction
Marketing/Tracking
rc::csessionFilter requests from bots
rc::bsessionFilter requests from bots
rc::apersistentFilter requests from bots
Sharing

For more information, please read the Google reCAPTCHA Privacy Policy.

Flow-Flow Social Stream

We use Flow-Flow Social Stream for display of recent social posts and/or social share buttons.

NameRetentionFunction
Purpose pending investigation
ff_news_sessionsession
Sharing

This data is not shared with third parties.

Miscellaneous

NameRetentionFunction
Purpose pending investigation
country_selector_url
*-lzpageviews
ts_vcsc_extend_settings_active_tab_set
Sharing

This data is not shared with third parties.

Název cookiesPůvodTyp
ctcc_content_settingsCookie Consent WordPress pluginpotřebná
wp-postpass_
892189b21872fdcd50433adcb9909747
WordPressvolitelně
wsal_wp_sessionWordPressvolitelně
devicePixelRatiovolitelně
_icl_current_languageWPML WordPress pluginvolitelně
_icl_visitor_lang_jsWPML WordPress pluginvolitelně
PHPSESSIDPHPpotřebná
_pk_id.*Matomo (Piwik)volitelně
_pk_ses.*Matomo (Piwik)volitelně
wpml_referer_urlWPML WordPress pluginvolitelně
wpml_browser_redirect_testWPML WordPress pluginvolitelně
wordfence_verifiedHumanWordfence WordPress pluginvolitelně
wfvt_*WordPressvolitelně
_ga, _gat, _gidGoogle Analyticsvolitelně
Používání prvků Vimeo

Na naší stránce využíváme prvky poskytovatele služby Vimeo. Vimeo je služba společnosti Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Při každém jednotlivém vyvolání naší webové stránky, která je vybavena takovýmto prvkem, způsobí tento prvek to, že vámi používaný prohlížeč stáhne příslušné vyobrazení prvku z Vimeo. Když si otevřete naši stránku a současně jste přihlášen/a ve Vimeo, pozná Vimeo díky informacím, které tento prvek sesbíral, jakou konkrétní stránku navštěvujete a přiřadí tyto informace k vašemu osobnímu účtu na Vimeo. Jestliže kliknete např. na tlačítko „Play“ nebo zadáte příslušné komentáře, tak se tyto údaje odešlou na váš osobní uživatelský účet na Vimeo a uloží se tam. Kromě toho se na Vimeo přepošle informace, že jste navštívil/a naši stránku. To se děje nezávisle na tom, zda jste např. klikl/a na prvek nebo zadal/a komentář či nikoliv.

Chcete-li zabránit tomu, aby Vimeo odesílal údaje o vás a vašem chování a ukládal je na naší webové stránce, musíte se na Vimeo odhlásit (vylogovat se), a to sice ještě předtím, než naši stránku navštívíte. Bližší informace najdete v upozorněních služby Vimeo o ochraně údajů, především na téma získávání a používání údajů společností Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Integrace videí z Vimeo nám umožňuje nabízet Vám námi vybraná videa z platformy Vimeo. Považujeme to za náš oprávněný zájem o integraci jednotlivých videí z Vimeo. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je pro tento účel čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Upozorňujeme na to, že společnost Vimeo může používat nástroj Google Analytics, a odkazujeme zde na možnosti zablokovat odesílání statistik přes nástroj Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs) nebo na nastavení společnosti Google pro využívání osobních údajů pro marketingové účely (https://adssettings.google.com/).

Google Analytics

(1) Tato webová stránka používá službu Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu používání této webové stránky.
Informace generované souborem cookie o Vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. V důsledku provedené aktivace anonymizace IP na této webové stránce však bude Vaše IP adresa společností Google předem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Společnost Google bude tyto informace jménem provozovatele této webové stránky používat k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webové stránky a využíváním internetu provozovateli webové stránky.

(2) Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google.

(3) Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě nemusíte být schopni plně využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data generovaná souborem cookie a související s Vaším používáním webové stránky (včetně Vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče dostupný pod následujícím odkazem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

(4) Tato webová stránka používá službu Google Analytics s příponou “_anonymizeIp ()”. Tak se IP adresy zpracovávají zkrácené, čímž může být vyloučeno přiřazení k osobě. Pokud jsou k údajům o Vás nashromážděných přiděleny osobní údaje, budou tyto tedy okamžitě vyloučeny a osobní údaje tak budou okamžitě vymazány.

(5) Pomocí služby Google Analytics analyzujeme a pravidelně zlepšujeme používání naší webové stránky. Díky statistice můžeme vylepšit naši nabídku a učinit ji pro Vás jako uživatele zajímavější.

(6) Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky používání: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html, přehled k ochraně osobních údajů: http://www.google.com/intl/cs/analytics/learn/privacy.html a zásady ochrany osobních údajů: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Pomocí reCAPTCHA se má kontrolovat, zda zadávání údajů na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) provádí člověk nebo automatizovaný program. K tomu reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webové stránky na základě různých znaků. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webové stránky vstoupí na webovou stránku.

Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (například IP adresu, délku setrvání návštěvníka na webové stránce nebo pohyby myši vykonané uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela v pozadí. Návštěvníci webové stránky nejsou upozorňováni na to, že se provádí analýza.

Zpracování údajů se vykonává na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem chránit své webové nabídky před neoprávněným automatizovaným vyzvědačstvím a spamem.

Další informace o Google reCAPTCHA a Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících odkazech: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Matomo

Tato webová stránka používá Matomo (dříve Piwik), open-source software pro statistické vyhodnocení přístupů návštěvníků. Matomo používá tzv. “cookies”, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují Vám analýzu Vámi užívané webové stránky. Informace, generované souborem cookie, o Vašem používání této internetové nabídky se ukládají na našem serveru. Adresa IP se ihned po zpracování a před svým uložením stává anonymní. Instalaci souborů cookie můžete zabránit nastavením příslušného softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tom případě nebudete pravděpodobně moci používat veškeré funkce této webové stránky.

Zde se můžete rozhodnout, zda se smí ve Vašem prohlížeči uložit jednoznačný soubor cookie pro analýzu webu, který umožní provozovateli webové stránky shromažďovat a analyzovat různé statistické údaje. 
Jestliže se chcete rozhodnout opačně, klikněte na následující odkaz a uložte tak ve svém prohlížeči cookie deaktivace Matomo.

Právním základem pro shromažďování vašich osobních údajů výše popsanými soubory cookie je čl. 6 odst. 1 písm. F) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.