Tiráž

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Germany

Telefon: +49 (0)2171 703-0
email

Jednatel: Christian Stange, Jörg Ennen, Thomas Berners, Frank Gümpel
Předseda dozorčí rady: Sebastian Despineux
Sídlo firmy: Leverkusen
Zápis do obchodního rejstříku: Amtsgericht Köln HRB 65548

Autorské právo

Všechna práva vyhrazena. Text, fotografie, grafiky, zvuk, animace a videa, jakož i jejich uspořádání na webu Textar, jsou chráněny autorským právem. Upozorňujeme na to, že obsahy tohoto webu nesmí být kopírovány a šířeny ke komerčním účelům ani poskytovány třetím osobám. K jakémukoli dalšímu šíření je nezbytný písemný souhlas firmy TMD Friction Services GmbH. Dále je zakázáno měnit obsah tohoto webu. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny značky uváděné na tomto webu chráněny v rámci práva ochranných známek. Výslovně poukazujeme na to, že na duševní vlastnictví obsažené na tomto webu se vztahuje právní ochrana. Prostřednictvím tohoto webu se neuděluje licence k používání duševního vlastnictví společnosti TMD Friction ani třetích osob.

Odpovědnost

Tento web byl sestaven s maximální možnou péčí. Přesto nemůžeme převzít odpovědnost za správnost a přesnost obsažených informací. Vylučujeme odpovědnost za jakékoli škody, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním tohoto webu. Toto neplatí v případě úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti. Zejména nepřebíráme odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah stránek, na které odkazujeme, nese výhradně jejich provozovatel.