ВНИМАНИЕ:
Тъй като спирачните накладки са част от спирачната система и са части, свързани с безопасността, всички работи трябва да се извършват с извънредно внимание. Смяната на спирачни накладки може да се извършва само от лица, които разполагат с необходимите специални познания. Неправилно извършените работи могат да доведат до пълен отказ на спирачната система.

Указания за монтаж при ремонт на спирачките