Save

Стикер PROriginal
Стикер PROriginal

безопасността започва с опаковката

Накладките Textar означават надеждна спирачна мощ и максимален спирачен комфорт. Нашите клиенти вярват в това премиум качество навсякъде по света.

Нискокачествените фалшификати представляват сериозен риск за безопасността. За съжаление, на пръв поглед фалшивите продукти са трудно различими от оригиналните. Опасността често става явна едва когато те бъдат използвани в автомобила. Това може да има фатални последици.

Сега Textar поставя новите стикери за безопасност PROriginal върху опаковките на всички накладки, за да предпази по-добре клиентите си от фалшиви стоки.

От сега нататък опаковките ни на накладки Textar за пътнически автомобили и търговски превозни средства ще бъдат доставяни с новия стикер PROriginal, който запечатва опаковката и трябва да бъде отстранен, преди тя да може да бъде отворена. Ще направим същото и с другите продуктови групи.
На гърба на печата има QR код и цифренобуквен код от дванадесет знака, като и двата са свързани по уникален начин с продукта.

Клиентът може да потвърди автентичността на продукта по два начина:
  1. като сканира QR кода с приложението Textar Brakebook (безплатно за iOS и Android) или с друг скенер за QR кодове;
  2. като въведе цифренобуквения код на сайта www.fightingthefakes.com.

След като кода бъде въведен или сканиран, клиентът ще получи един от следните два отговора:

  • Притежавате оригинален продукт Textar.
  • Този код вече е бил сканиран. Моля, свържете се с нас, ако кутията не е била отваряна.
  • Внимание! Този код е невалиден.

Това позволява на клиента да разбере незабавно дали продуктът, който притежава, е оригинален, или фалшив. Ако клиентът има невалиден код или код, който вече е бил сканиран, тогава е силно вероятно продуктът да е фалшив и TMD Friction трябва да бъдат уведомени незабавно чрез онлайн формуляра за връзка или на горещия телефон за сервизно обслужване (+49(0)2171 7032397), за да могат да бъдат предприети нужните по-нататъшни стъпки.