Спирачна течност

Спирачна течност

ПО-БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ

Спирачна течност Formula XT

Спирачната течност е една от най-важните в един автомобил. Без нея безопасното шофиране би било невъзможно, тъй като спирачките няма да работят. Спирачната течност предава силата, упражнена от шофьора върху педала на спирачката, към спирачката на колелата. За да се гарантира, че течността винаги ще се справя с тази задача, тя трябва да бъде сменяна редовно при извършването на технически преглед или поддръжка.

Спирачната течност е хигроскопична. Това означава, че тя поема влага от околната си среда. Ако спирачната течност поеме твърде много влага, мократа точка на кипене се понижава значително, а това повишава риска от пълен отказ на спирачната система при извънредни натоварвания.

Пример с движение по нанадолнище: ко кракът е непрестанно върху педала, температурата на спирачната течност се повишава. Когато бъде достигната точката на кипене, свързаната вода започва да кипи и от парата в спирачната система се образуват въздушни мехурчета.

Резултатът: в спирачната система не може да се образува налягане = пълен отказ на спирачките!

РАЗЛИКАТА Е В DOT

Точната спирачна течност от Textar за всяка нужда

Спирачната течност трябва да бъде подменяна на всеки две години. Когато избирате течност, трябва да съблюдавате спецификациите на производителя, защото съществуват различни класове:

  • DOT 3, 4, 5 и 5.1 се различават основно по отношение на точката си на кипене и студения си вискозитет.
  • DOT 3, 4 и 5.1 са на гликолна основа,
  • DOT 5 е на силициева основа.

Колкото по-висок е класът DOT, толкова по-високи са температурата на кипене и мократа точка на кипене. По-високите класове DOT обикновено позволяват по-дълги периоди без нужда от поддръжка. Стандартите DOT са базирани на стандарта FMVSS-116 на американското министерство на транспорта (Department of Transportation, DOT).

НАКРАТКО ЗА ПРЕПОРЪКИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Всеки производител на автомобили обозначава използваните в своите автомобилите спирачни течности с различен код. Настоящата таблица представя обобщена справка за различните кодове на производителите, както и техните съответствия в продуктовата гама на спирачни течности от Textar.

С нейна помощ можете бързо и лесно да определите, само с един поглед, подходящата за Вашия автомобил спирачна течност от Textar.

КРАТКО ОБЯСНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ТЕРМИНИ:

Суха точка на кипене: описва качеството на запечатана нова спирачна течност. В това състояние спирачната течност е почти анхидридна (не съдържа никаква вода). Сухата точка на кипене обикновено е между 240 и 280°C.

Мокра точка на кипене: определя качеството на спирачната течност към края на жизнения ѝ цикъл; при водно съдържание от 3,5% течността трябва да бъде подменена. Не бива да се стига до понижаване на така определената мокра точка на кипене.

Вискозитет: описва дебита на спирачната течност. Колкото по-нисък е вискозитетът, толкова по-бързо преминава спирачната течност през спирачната система и толкова по-бързо се предават спирачните сигнали.

TX_BrakeFluidTester_Image

TEX1000BFT на Textar определя точната точка на кипене на спирачната течност.

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ЗА БОРАВЕНЕ СЪС СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ!

  • Спирачната течност представлява опасен и отровен отпадък.
  • Бъдете внимателни, когато я сменяте. Течността разрежда боите и кара пластмасите да омекват.
  • Тя не бива да влиза в досег с очите и кожата. Винаги изплаквайте разлятата спирачна течност с вода.
  • Не изливайте течността в питейна вода и не смесвайте с използвано масло.
  • Цветът на спирачната течност не е показател за нейното качество.
  • Спирачната течност трябва да се съхранява в оригиналната си опаковка и на сухо, хладно и добре проветриво място.