Textar спирачни накладки с лека конструкция 

СИСТЕМНА РЕВОЛЮЦИЯ В ТЕХНИКАТА НА СПИРАЧНИТЕ НАКЛАДКИ ПРИ ЛЕКИТЕ АВТОМОБИЛИ

Дали при първоначалното оборудване или от пазара за резервни части – голям процент от товарните автомобили по цял свят са оборудвани със спирачни накладки Textar, първокласната марка от фирма TMD Friction. База за успеха е създадена от една страна оптималната, насочена за различните автомобили и спирачки програма, както и силното внимание по темата изследване и развитие.

Сега Textar презентира като първа марка на пазара за резервни части друга иновация – разработените в програмата „TMD Friction Lightweight Technology
“ спирачни накладки с лека конструкция за товарни автомобили.

Тежки аргументи за леката конструкция

Предизвикателството при тежкия транспорт на колела е масата. Тя трябва да бъде ускорена с много енергия,
а в случай на нужда да бъде отново спряна по най-бързия начин. Това означава в единия случай интензивен разход на гориво, в другия случай силно износване на спирачните накладки.
Всяко намаляване на теглото тук означава икономия на разходи и заедно с това опазване на околната среда. Спирачната накладка е доста дребен детайл и затова предлага малко пространство, в което това да се осъществи технически.

Въпреки това нашите инженери успяха да редуцират теглото без промяна на геометрията на накладките и без влошаване на тяхната производителност. Така замяната на използваните досега стандартни накладки с иновативни спирачни накладки с лека конструкция от Textar е възможна без проблеми.

Стандартна спирачна накладка
Спирачна накладка по програмата Lightweight Technology

ЛЕСНО ПОСТИГНАТА ИКОНОМИЯ

Основа за тази иновация представлява произведена в програмата на „TMD Friction Light Technology“ по-тънка и поради това по-лека носеща плоча за накладки за товарни автомобили. По-малката дебелина на носещата плоча се компенсира от междинен слой, който има по-леко специфично тегло от стоманата, при еднаква трайност и допустимо натоварване на плочата. Към това се добавя по-малко износване на системата спирачка/ос, базиращо се на намаляването на теглото. При комбинация от камион-ремарке с 6 оси тук могат да бъдат спестени до 7 ½ kg тегло. По този начин се намаляват консумацията на гориво и изхвърлянето на CO2, допълнителна печалба може да се генерира от допълнителното натоварване. Това е печалба за превозвача.

Моля разглеждайте хоризонтално, за да видите цялото съдържание.