РАЗТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ

РАЗТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ

РАЗТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ

КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ЧЕЛЮСТИ ЗА РЪЧНА СПИРАЧКА

16 еталона; покриват се 40 различни спирачни челюсти (BMW, Mercedes-Benz и др.)

Функционалност:
  • Приспособява се към износването на челюстите, за да гарантира правилно сцепление и сила на задържане.
  • Фиксира челюстите в позиция “задържане”, за да предотврати нежелано потегляне на автомобила.
Защо подмяна, а не почистване:
  • Износването на материала на задържащия механизъм може да доведе до влошена функционалност или нежелано потегляне на автомобила.
  • Поради износване на частта регулиращата гайка може да не регулира добре.
  • Почистването на частите с цел повторна употреба може да причини корозия и ръчната спирачка да заяде.

Производителите на автомобили като BMW препоръчват разтварящият механизъм да се подменя на всеки 48 месеца (ако не се е износил по-рано), както и при всяка смяна на спирачните челюсти.

НОМЕР НА АРТИКУЛА НА TEXTAR ПОДХОДЯЩ ЗА СПИРАЧНИ ЧЕЛЮСТИ С НОМЕРА НА АРТИКУЛА:
97043800 91057100 91032800 91044500 91054600 91057200 91058800 91058900 91061900 91066900 91069100
97043900 91057900 91055100 91066800 91067000
97044000 91033400 91060800 91063500 91070100 91084000
97044100 91025900 91074700 91076700
97044200 91062400 91049300 91054700 91054800 91058700
97044300 91067000 91058800
97044400 91020200 91045500
97044500 91062100 91064800
97044600 91046000
97044700 91053300 91060300
97044800 91066700
97044900 91018400
97045000 91062300 91046000 91081300
97045100 91062300 91046000 91081300
97045200 91077300
97045300 91070900

За оцветените в червено челюсти няма налични точни съвпадения 1:1. Моля, сравнете снимката в Brakebook с оригиналната част от автомобила!

В Brakebook, за всеки комплект от челюсти ще намерите съответния разтварящ механизъм.

Във всеки комплект челюсти ще бъде включен обзор на съответстващия разтварящ механизъм.