Повече знания чрез обучение и повишаване на квалификацията.

Повече знания чрез обучение и повишаване на квалификацията.

Обучение и повишаване на квалификацията

За автомобилния бранш е характерно бързо технологично развитие. И в областта на спирачките по-комплексните системи и повишените коефициенти на безопасност поставят все по-високи изисквания към механиците. По тази причина способностите и знанията трябва редовно да се опресняват след първоначалното професионално обучение. TMD Friction предлага детайлна техническа консултация и програми за обучение за всичко на тема спирачки и безопасност. Това Ви прави все по-компетентни и успешни за Вашите клиенти. TMD Friction предлага различни обучителни модули, които могат да се съставят и комбинират индивидуално.

Тренировъчни модули

Практика

Наред с модулите М1-М6, при които се предават теоретични знания, ние предлагаме и практически насочени обучения.
Тук получените познания се задълбочават с практически упражнения.